Međunarodno oporezivanje

Jasnija slika u kompliciranom svijetu globalnog oporezivanja

Međunarodno oporezivanje približava se trenutku značajne promjene kakva se dešava jednom u životu s obzirom da su prijedlozi za globalno koordiniranje oporezivanja društava sve bliže realizaciji. Naša prisutnost u svijetu omogućuje nam davanje strateških savjeta o takvim dugoročnim pitanjima, kao i asistenciju u snalaženju u današnjim složenim poreznim jurisdikcijama.

Naš pristup

Društva koja posluju prekogranično ili su prisutna u više jurisdikcija znaju da je poštivanje lokalnih poreznih zakona i ispunjavanje zakonskih zahtjeva prilikom izvješćivanja zadatak koji zahtijeva angažiranje velikih resursa, te stručnost i ekspertizu o lokalnom tržištu.

Naša je globalna mreža idealna za pružanje usluga velikim multinacionalnim kompanijama i globalno usmjerenim srednje velikim društvima kojima je potrebna stručnost prilikom obavljanja poslovanja u više jurisdikcija. Također, posjedujemo značajnu stručnost koja pomaže brzorastućim društvima kojima je potrebna porezno optimalna struktura kod prvog međunarodnog širenja. Naša mreža nam omogućava da imamo jasan pogled, ne samo na globalni trend, već i na razarajuće inicijative pojedinačnih država, poput poreza na digitalne usluge.

Poseban smo fokus stavili na korporativne strukture. U tom vidu, pomažemo u pitanjima poput međunarodne porezne transparentnosti. Snalaženje u dinamičnom poslovnom okruženju zahtijeva integrirani, globalni pristup s koordiniranim savjetima koji dugoročno podržavaju Vašu strategiju i poslovne odluke.

Naše usluge

 • Cjelovite usluge korporativnog poreznog savjetovanja, uključujući: 
  • Korporativno restrukturiranje;
  • Korporativne transakcije, uključujući spajanja i pripajanja te inicijalne javne ponude;
  • Globalne porezne olakšice i poticaji.
 • Vodstvo kroz porezne implikacije globalne mobilnosti i zapošljavanja;
 • PDV i neizravni porezi;
 • Transferne cijene;
 • Analiza rizika koji proizlaze od globalnih inicijativa poput OECD-ovog BEPS-a;
 • Asistencija pri usklađivanju, uključujući pomoć pri izgradnji snažnih internih timova;
 • Globalna mobilnost zaposlenika;
 • Specijalistički savjeti za društva u privatnom vlasništvu, vlasnike društava i pojedince koji posluju međunarodno.

Naši alati i rješenja

Naša međunarodna porezna mreža stvara široku paletu inovativnih i personaliziranih alata i rješenja za podršku našim klijentima. To uključuje online izvore poput Covid-19 Global Tax and Law Tracker i naš portfelj usluga vezanih za DAC6 Direktivu.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?