Mazars porezne novosti - ožujak 2022.

Ukidanje Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Novosti iz Republike Hrvatske

Ministar financija donio je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima koji je stupio na snagu 22. veljače 2022. godine.

U skladu s navedenim Pravilnikom, rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu vraćaju se na standardne rokove, tj. financijske izvještaje za potrebe statistike trebat dostaviti do 30. travnja 2022., a za javnu objavu do 30. lipnja 2022. godine. Redoviti rokovi primjenjuju se i na prijavu obveze konsolidacije i javnu objavu kod podružnica za 2021. godinu.

Mazars komentar: Također,s obzirom na ukidanje izvanrednih rokova kod predaje godišnjih financijskih izvještaja ne očekujemo da će se rokovi predaje godišnje prijave poreza na dobit (obrazac PD) produžiti (trenutno predviđeni rok predaje PD prijave je 4 mjeseca od završetka poreznog razdoblja, u slučaju kalendarske godine rok za predaju PD prijave je 30.4.2022 za 2021 godinu).

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

S namjerom ublažavanja rasta cijena energenata koji se odnose na kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike, nedavno su putem platforme Esavjetovanje predložene izmjene Zakona o PDV-u.

S time u vezi, u smislu daljnjeg poreznog rasterećenja i ublažavanja rasta cijena s osnove PDV-a, izmjenama Zakona predlaže se:

  • Proširenje primjene snižene stope PDV-a od 5% na dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg i rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena ili gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja;
  • Proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine.

Iznimno, na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine predviđeno je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Ostale novosti

Mišljenje Porezne uprave - Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Porezna uprava izdala je mišljenje u kojem se detaljnije očitovala vezano za mogućnost produljenja razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu (tj. doprinosa za zdravstveno osiguranje) za mladu osobu te oko samog izračuna razdoblja produljenja.

Naime, Pravilnikom o doprinosima propisano je da za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

U upitu se navodi kako je zaposlenica bila osigurana po osnovi mlade osobe temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 8. prosinca 2016. godine te je poslodavac cijelo vrijeme koristio oslobođenje plaćanja doprinosa na osnovicu po osnovi mlade osobe u trajanju do pet godina. U razdoblju od 1. travnja 2020. do 2. svibnja 2020. osiguranica je bila na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, od 3. svibnja 2020. do 9. studenog 2020. koristila pravo na rodiljni dopust, od 10. studenog 2020. do 31. srpnja 2021. koristila pravo na roditeljski dopust te od 1. kolovoza 2021. koristila pravo roditeljski dopust s polovicom punog radnog vremena.

S time u vezi, kako je razdoblje oslobođenja obračuna doprinosa na osnovicu poslodavac koristio u trajanju do pet godina, a ugovor o radu na neodređeno vrijeme je sklopljen 8. prosinca 2016. godine, razdoblje od pet godina korištenja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu završava 8. prosinca 2021. godine.

U konkretnom primjeru, u navedenom razdoblju zaposlenica je ostvarila prava iz obveznih osiguranja na puno radno vrijeme od 1. travnja 2020. do 31. srpnja 2021. (16 mjeseci) te od 1. kolovoza 2021. do 8. prosinca 2021. na pola punoga radnog vremena (4 mjeseca i 8 dana).

Naime, kako je zaposlenica u potonjem razdoblju koristila pravo na rad na pola punoga radnog vremena, a sukladno gore navedenoj odredbi Pravilnika tijek od pet godina zaposlenja kod istog poslodavca produžuje se za broj dana razmjernih punom radnom vremenu tj. za dva mjeseca i četiri dana.

Shodno tome, ukupno razdoblje produženja razdoblja korištenja olakšice oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na osnovicu iznosi ukupno 18 mjeseci i četiri dana.

Dokument

Mazars porezne novosti - ožujak 2022.