Mazars porezne novosti - siječanj 2022.

Poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka

Novosti iz Republike Hrvatske

Porezna uprava uputila je poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske koji do sada nisu prijavili, da dobrovoljno prijave primitke ostvarene u inozemstvu u ovoj ili ranijim godinama, (plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) prije nego što zaprime službeni poziv.

Porezna uprava je navela da je uočeno putem razmjene informacija s Poreznim upravama drugih zemalja kako određeni broj građana nije ispunio obvezu i prijavio inozemne primitke, a iste je obavezno prijaviti neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o tome hoće li nastati obveza plaćanja poreza u Hrvatskoj. Iznimka od obveze prijave inozemnih primitaka odnosi se na mirovine koje primaju građani rezidenti Republike Hrvatske iz sljedećih zemalja: Kanada, Kina, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, Maroko, Mauricijus, Njemačka, Oman, Poljska i San Marino.

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani mogu prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“  putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Dodatno, navedeno je da će se za dobrovoljno prijavljeni inozemni primitak postupak voditi prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja, bez obračuna kamata i izricanja novčane kazne za prekršaj nepravodobne prijave inozemnih primitaka.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Nedavno su na snagu stupile izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojima je produžena primjena povoljnog poreznog tretmana na donacije dane s ciljem  otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom na 2022. godinu.

Naime, za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga:

  • obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, odnosno,
  • obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka.

Pri tome, važno je napomenuti da porezni obveznici moraju u svom knjigovodstvu osigurati potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti.

Također, porezni obveznici oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć području na kojem je proglašena katastrofa u skladu s Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.

Pri tome treba napomenuti da porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

Oslobođenje od PDV-a za donacije primjenjuje se na sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa sve do kraja 2022. godine te se iskazuje u PDV prijavi.

Ukidanje Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Putem platforme e-savjetovanje nedavno je predstavljen prijedlog stavljanja izvan snage Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

Mazars komentar: U slučaju usvajanja navedenog prijedloga, očekujemo da će se uz rokove predaje financijskih izvještaja i rokovi predaje prijave poreza na dobit (i ostalih popratnih obrazaca) vratiti na standardne rokove. 

Ostale novosti

Izmjene kod HGK članarine

Nedavno je na snagu stupio novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, u okviru kojega je došlo do izmjena u načinu određivanja članarina za obveznike koji se nalaze u I. kategoriji društava (ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: aktiva bilance do 7.5 milijuna kuna, ukupni godišnji prihodi do 15 milijuna kuna i broj zaposlenika do 50).

Prema novom Zakonu,  društva koja spadaju u I. kategoriju više nisu obveza plaćati članarinu, ali se mogu odlučiti za dobrovoljno plaćanje. Dobrovoljna mjesečna članarina iznosi 150,00 kuna za ona društva iz I. kategorije koje ostvaruju prihod do 7.500.000,00 kuna, odnosno 300,00 kuna za društva koje ostvaruju prihod viši od 7.500.000,00 kuna.

S druge strane, društva koja spadaju u II. i III. kategorije i dalje su obveznici članarine pri čemu je iznos mjesečne članarine ostao nepromijenjen.

Privremeno ukidanje članarine HGK

Hrvatska gospodarska komora je 21. prosinca 2021. godine donijela Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za porezne obveznike  sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa. Odluka vrijedi od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Također, privremeno oslobođenje od članarine HGK omogućit će se i poreznim obveznicima sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, na temelju odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Dokument

Mazars porezne novosti - siječanj 2022.

Želite znati više?