Lokalni porezi

Strategije i rješenja koja će vam pomoći da ostanete usklađeni s poreznim propisima u promjenjivoj okolini

Usred promjenjivog okruženja porezne politike i zakonodavstva, naš tim poreznih stručnjaka osigurat će da ostanete usklađeni sa svim zakonskim zahtjevima i propisima.

Forvis Mazarsov globalni tim poreznih stručnjaka surađuje s društvima i pojedincima koji posluju u jednoj ili više jurisdikcija te pomaže u osiguranju poštivanja poreznog zakonodavstva te ispunjavanja svih potrebnih zahtjeva kod izvješćivanja.

Naš pristup

Bez obzira jeste li vlasnik malog poduzeća ili velika pravna osoba, naše opsežno znanje o lokalnim poreznim pitanjima znači da smo u savršenom položaju da vam pomognemo neovisno o tome gdje obavljate djelatnost u svijetu.

Naš tim širom svijeta ima tehničku stručnost i specijalističke kompetencije u pružanju individualnih usluga, poput poreznog planiranja, poduzetih s ciljem optimalnog upravljanja poreznim obvezama.

Naši timovi u skladu s Vašim potrebama pripremaju razna rješenja u područjima poreza na dohodak, korporativnih poreza, osobnih poreza, neizravnih poreza, međunarodnog oporezivanja i sličnog.

Naši stručnjaci za korporativne poreze mogu vam pomoći s godišnjim poreznim prijavama te ojačati funkcije korporativnih kontrola kako biste osigurali efikasno upravljanje poreznim rizicima.

Pri tome, razumijemo izazove sve većeg poreznog tereta s kojim se društva i pojedinci suočavaju u današnjem svijetu, a naša stručnost osigurava da uvijek budete u toku s najnovijim zahtjevima i pristupima u praksi.

U Forvis Mazarsu također možemo savjetovati o primjeni postupaka i kontrola upravljanja poreznim rizikom kako bismo osigurali da uvijek budete sigurni u ispunjavanje zakonskih zahtjeva domaćih poreznih vlasti i drugih regulatora.

Naše usluge

Forvis Mazars pruža specijalizirane porezne savjete o raznim temama, uključujući:

  • Porez na dobit;
  • Porez na dohodak;
  • Ostala davanja vezana za zaposlenike;
  • PDV i drugi neizravni porezi;
  • Ostala davanja kod fizičkih osoba;
  • Porezna usklađenost s propisima i slično.

Naši ljudi

Naši visokokvalificirani timovi procjenjuju Vaše potrebe i nude koordinirane savjete koji podržavaju Vaše poslovanje.

 

Kontaktirajte nas

Želite znati više?