Mazars Tax Newsletter, listopad 2019.

Novosti iz Hrvatske i EU!

Porezna uprava je izdala novi Priručnik za nadzor transfernih cijena koji poreznim obveznicima može poslužiti kod ocjene vlastitih potencijalnih rizika te da pravovremeno ispune obveze koje kao članice multinacionalnih grupa (povezane osobe) imaju prema Poreznoj upravi.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je stupanje na snagu, na dan 1. studenoga 2019. g., Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti. Od značaja je radnicima koji su dio radnog vijeka proveli u Južnoj Koreji budući da se takav inozemni staž pribraja kod ostvarivanja prava na hrvatsku mirovinu.

Nadalje, stupio je na snagu još jedan međunarodni ugovor koji će koordinirati primjenu poreznog zakonodavstva između dviju država: ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

Nova presuda Europskog suda pravde bavi se tematikom primjene prava na oslobođenje od PDV-a za izvozne transakcije. U skladu s presudom, porezni obveznici koji obavljaju izvozne transakcije trebaju poduzeti sve razumne radnje kako bi provjerili status njihovih kupaca i uvjerili se da ne sudjeluju u možebitnoj PDV prijevari, što bi moglo rezultirati na osporavanje primjene oslobođenja od PDV-a pri izvozu.

Više u samom Newsletteru!

Dokument

Mazars NL 10 - 2019.pdf

PERE