BREXIT - förhandlingarna fortskrider

Storbritannien lämnade EU den 31: a januari 2020. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form.

Den fjärde omgången av förhandlingar mellan EU och Storbritannien har hållits och i början på juni kom EU:s chefsförhandlare Michel Barnier med ett uttalande om hur förhandlingarna fortskrider.

Målet med förhandlingarnas fjärde omgång var att man skulle komma överens om fisket, människors rättigheter och friheter samt hur ett framtida samarbete mellan de båda parterna ska se ut.

Avseende fisket vill man uppnå en rättvis och konkurrensmässig marknad. Michel Barnier menar dock att Storbritannien inte har visat vilja avseende detta. Storbritannien är endast villiga att diskutera en lösning som utgår från zon-indelningar av fiskevattnet men EU anser inte att zon-indelning är en ekonomiskt stabil lösning framöver.

Under den fjärde omgången var det även fokus på ekonomisk och kommersiell rättvisa inom områden som sociala standarder, åtgärder för klimatet och skattefrågor. Inga framsteg gjordes dock.

Michael Barnier framhåller att parterna dock kom överens om att den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna ska gälla för boende i Storbritannien.

EU ser det som problematiskt att man inte har kommit längre i förhandlingarna.

skatt kommentar

Eftersom Storbritannien inte har bett om en förlängning av övergångstiden återstår ett knappt halvår före det att Storbritannien lämnar EU. Storbritannien kommer därefter att betraktas som ett s.k.  tredje land i förhållande till EU, vilket kan komma att påverka handel och den fria rörligheten. Återstår att se om förhandlingar mellan parterna under resten av året kan lösa upp en del av de förhandlingsknutar som kvarstår.

Vi på Mazars i Sverige jobbar nära våra kollegor i Storbritannien och följer utvecklingen och konsekvenserna av Brexit.

Har du frågor hur Brexit kommer att påverka ditt företag är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Artikel och kommentar av Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars i Malmö; Nina Berglund, skattekonsult Mazars i Stockholm och Louise Tensetti, skattejurist Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen