Företagsöverlåtelser

Vid en företagsöverlåtelse gäller det att du positionerar dig så att du får avdrag för rätt saker och inte behöver skatta för något i onödan. Det gäller att hitta en struktur som passar just din affär.

Företagsöverlåtelser kan beröra mycket stora delar av skattesystemet, både i Sverige och internationellt. Detta påverkar både säljare och köpare. Inte sällan uppstår intressekonflikter, eftersom en fördel för en part ofta motsvaras av en nackdel för den andra. Här gäller det att lägga upp strukturen för affären så att det blir sammantaget fördelaktigt för båda.

Försäljning

4d6701d05cdd-Foersaeljning.jpg
Säljer ni hela bolaget eller bara en del? Om det handlar om en mindre affär, säg 100 000 kronor, så är det i princip bara att sälja. Men vid större affärer finns en rad överväganden.

Läs mer

Förvärv

dae6e9f0a91c-Foervaerv_2.jpg
Ska ni köpa ett bolag gäller det att hitta fel och egenheter hos det bolag ni förvärvar. Det betyder att det kan finnas inbyggda positiva effekter som ger avdrag två gånger för samma sak. Det är inte emot reglerna, utan det bara blir så.

Läs mer