Omstruktureringar

En omstrukturering är aldrig ett självändamål, utan ett verktyg för att uppnå något annat. Din marknad kanske har förändrats, du behöver kanske planera för en försäljning, eller ett generationsskifte? Det man helt klart kan säga är, att när man börjar flytta på rörelser, bolag och personer, skapas skatteeffekter. Även metoden i sig, för hur omstruktureringen sker, kan skapa skatteeffekter, både oönskade och önskade.

Det finns en mängd skatteregler för omstruktureringar. Ta hjälp i god tid så att du har kontroll över hela processen! Vi har stor erfarenhet av omstruktureringar och vet hur fallgroparna ska undvikas.