BREXIT - hur påverkas du som privatperson?

Den 31:a december 2020 går Storbritanniens övergångsperioden ut och Storbritannien lämnar EU. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form. I denna artikel fokuserar vi främst på hur du som privatperson kan komma att påverkas.

Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU. En övergångsperiod trädde i kraft den 1 februari 2020 och pågår till och med den 31 december 2020. Efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020 är Storbritannien ett land utanför EU. Det kommer att påverka bl. a. de företag som verkar i och handlar med Storbritannien samt privatpersoner som vill resa till och från Storbritannien.

Om det blir ett avtal eller inte kommer att göra stor skillnad på hur företag och privatpersoner påverkas. Med endast några veckor kvar på året, harparterna fortfarande inte kommit överens om ett avtal och trots att båda parter säger sig vilja komma överens så ser det inte lovande ut.

I vårt förra nyhetsbrev redogjorde vi för moms-och tullkonsekvenser för företag samt hur det poängbaserade migrationssystemet kommer att se ut för privatpersoner, du hittar artikeln här. Denna månad fokuserar vi främst på hur du som privatperson kan komma att påverkas.

Sjukförsäkring

Det blåa EU-kortet som ger rätt till sjukvård i Storbritannien gäller sannolikt endast året. Från och med 1 januari 2021 kommer sannolikt inte EU-kortet längre att berättiga till fri sjukvård och det är viktigt att man som svensk/brittisk medborgare ordnar en egen sjukförsäkring inför besök i Storbritannien/Sverige.

Socialförsäkring

Hur socialförsäkringssystemet kommer att fungera efter övergångsperiodens slut och om de s.k. A1 intygen fortsatt kommer att gälla är beroende av ett eventuellt avtal mellan parterna och innehållet i detta. EU-kommissionen har dock meddelat att de som har en bekräftad socialförsäkringstillhörighet senast den 31 december, kommer att få denna tillhörighet skyddad.

Kommer parterna överens om ett avtal gäller de nya reglerna mellan Storbritannien och samtliga EU-länder. Kommer parterna inte överens om ett avtal så blir det upp till de enskilda EU-länderna att skapa nationella avtal med Storbritannien.

Avslutningsvis kort om moms

Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att tilldelas ett särskilt VAT-nummer. Detta VAT-nummer kommer att inledas med ”XI” som landsnummer och vara möjligt att kontrollera i VIES. Mer om momsförändringar hittar du i förra nyhetsbrevet.

skatt kommentar

Alla tidsgränser för förhandlingar har egentligen passerats men förhandlingarna fortsätter. Senaste uppgiften är att förhandlingarna sker digitalt på grund av Coronapandemin. Antagligen kommer ett besked om utfallet av förhandlingarna ganska snart efter att detta nyhetsbrev publicerats.

Vi på Mazars i Sverige jobbar nära våra kollegor i Storbritannien och följer utvecklingen och konsekvenserna av Brexit.

Har du frågor hur Brexit kommer att påverka ditt företag är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Nina Berglund, skattekonsult på Mazars i Stockholm och Fredrik Rosén, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen