BREXIT - vad händer efter den 31/12?

Den 31:e december 2020 går Storbritanniens övergångsperiod ut och Storbritannien lämnar EU. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form. Förhandlingarna leder inte till de framsteg som är önskvärda och Kommissionen har den 9 juli gjort ett officiellt uttalande om vilka förändringar som kan förväntas efter övergångsperiodens slut. Kommissionen har även lagt fram förslag på nya momsregler avseende Nordirland.

Förhandlingarna fortsätter mellan EU och Storbritannien. EU:s Brexit-förhandlare, Michel Barnier, anser att framsteg har gjorts i förhandlingarna med Storbritannien, avseende bl. a. ett framtida samarbete avseende polis och rättsväsende. Michel Barnier ser ock problem med att Storbritannien efterfrågar fördelar som endast ett medlemskap i EU kan medföra och menar att det inte är rimligt eftersom Storbritannien valt att lämna EU. Michel Barnier uttrycker en viss besvikelse över att parterna inte har kommit längre i förhandlingen avseende bl.a. marknadskonkurrens och fiske.

Vad händer efter den 31 december 2020?

Nya regler gällande tull, kontroller, restriktioner och skatter kommer sannolikt att införas vid handel mellan EU:s medlemsländer och Storbritannien. Detta kommer påverka de företag som handlar med kunder i Storbritannien i många olika avseenden, varför det är hög tid att börja planera inför kommande förändringar.

Även privatpersoner som reser till och turistar i Storbritannien kommer att påverkas. Det kommer att finnas krav på visum för de som vistas i Storbritannien fler än 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Dessutom måste britterna förhålla sig till visum-regler gällande i varje specifikt EU-land vid resa från Storbritannien till EU.

Nya bestämmelser kommer troligtvis att införas för bl.a. resa med djur till och från Storbritannien, i vilka länder ett körkort är giltigt och vad som ska gälla för s.k. roaming-kostnader. 

EU-kommissionen uppmanar alla berörda att börja förbereda sig för framtida förändringar redan nu.

Förslag till momsregler för företag på Nordirland

Nordirland är en del av Storbritannien, vilket gör att Nordirland påverkas av Brexit.

I början av augusti lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till ändrade momsregler för företag på Nordirland. Förslaget innebär att företag på Nordirland ska få speciella identifikationsnummer för moms vilket medför att EU:s momsbestämmelser avseende varor ska gälla även för Nordirland. Varor exporterade från Nordirland till EU och vice versa skulle i så fall behandlas som om varorna transporterades mellan två EU-länder.

Detta kommer dock inte omfatta tjänster som istället ska hanteras i enlighet med Storbritanniens momsregler. Om förslaget antas kommer det att kräva ändring i medlemsstaternas IT-system, varför Kommissionen hoppas att medlemsstaterna så snabbt som möjligt ska godkänna förslaget så att det nya systemet ska kunna börja gälla från och med den 1:a januari 2021.

skatt kommentar

Vi på Mazars i Sverige jobbar nära våra kollegor i Storbritannien och följer utvecklingen och konsekvenserna av Brexit.

Har du frågor hur Brexit kommer att påverka ditt företag är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

 

Nina Berglund, skattekonsult Mazars i Stockholm och Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars i Malmö.

Länk till kommissionens dokument om förändringar

Läs gärna våra tidigare publicerade artiklar om Brexit: BREXIT och BREXIT - förhandlingarna fortskrider

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Aug/Sept 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen