Karin Westerlund VD, Partner, Auktoriserad revisor