Mänskliga rättigheter - UN GuidingPrinciples Reporting Framework

Mazars internationellt är en av initiativtagarna till att ta fram ramverket UN GuidingPrinciples Reporting Framework.

Ramverket UN GuidingPrinciples Reporting Framework är det första fullständiga verktyget för rapportering av ett företags förhållningssätt till mänskliga rättigheter. Bland ”early adopters” återfinns ett par svenska, men även andra multinationella koncerner. 

Läs mer om ramverket på www.ungpreporting.org/.