Koncernredovisning

Driver du flera bolag inom en koncern då vet du värdet av en koncernredovisning.

En viktig förutsättning för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid är att känna till vilken omsättning och vilket resultat som verksamheten har. Är verksamheten uppdelad på fler bolag kan man inte se detta på ett enkelt sätt. Det är då man får göra en koncernredovisning.