Förvärv

Ska ni köpa ett bolag gäller det att hitta fel och egenheter hos det bolag ni förvärvar. Det betyder att det kan finnas inbyggda positiva effekter som ger avdrag två gånger för samma sak. Det är inte emot reglerna, utan det bara blir så.

En annan fråga är finansieringen. Hur hanterar ni den? Om det krävs likviditet vid en viss tidpunkt, finns pengar på kontot just då? Går det att flytta likviditet mellan olika bolag?

Det är viktigt att ni skaffar rätt struktur för förvärvet för att ni ska kunna få göra avdrag. Det är inte ovanligt att köpare inte utnyttjar sin fulla rätt till avdrag för kostnader, men betalar full skatt på intäkter!

Vi hjälper dig igenom förvärvet, ser till att fallgroparna undviks och att du kommer i mål på bästa sätt.