Internprissättning

Internprissättning handlar om hur företag i en intressegemenskap, till exempel moderbolag och dotterbolag, tar betalt av varandra. Det är en stor och ständigt aktuell fråga för internationella koncerner.

Vi hjälper dig att internprissätta så att lagen följs och, inte minst, se till att de omfattande kraven på dokumentation tillgodoses.