Strukturer

Det finns fler möjligheter än du kanske tror för att hitta den bästa strukturen för dina affärer.

Vi hjälper ofta internationella investerare i Europa att sätta upp holdingbolag i Sverige. Sverige har, internationellt sett, bra regler för holdingbolag. Vi kan snabbt hjälpa dig att hitta den struktur som är bra för dig. Sedan ser vi till att den byggs upp på bästa sätt.