Transakcijske usluge

Naš tim stručnjaka za transakcije nudi vam podršku tijekom procesa akvizicije, prodaje poslovanja i reorganizacije poduzeća. Koristeći se kombinacijom sektorskog i tehničkog znanja, naš globalni tim stručnjaka osigurava da se čak i najsloženije transakcije provedu uspješno.

Due diligence pri akviziciji

Detaljno analiziramo poslovanje poduzeća s financijskog i poreznog aspekta, a sve s ciljem identifikacije potencijalnih rizika akvizicije.

Pružamo vam operativnepraktične i prilagođene savjete za rješavanje izazova s kojima ćete se susresti tijekom akvizicije. U svakom trenutku u suradnji s vašim internim timovima, pomažemo vam s:

 • Procjenom ispravnosti podataka koji su korišteni pri određivanju transakcijske cijene: analiziramo financijske podatke i ostale informacije prodavatelja te procjenjujemo njihovu dosljednost i relevantnost
 • Normalizacijom financijskih pozicija: analiziramo povijesne podatke pomoću kojih identificiramo jednokratne događaje (stavke); te na osnovu tih podataka procjenjujemo normaliziranu operativnu dobit, radni kapital i neto dug, a sve s ciljem stjecanja ispravne slike u vezi potencijala generiranja novčanih tokova
 • Identifikacijom pravnih i poreznih rizika povezanih s transakcijom: analiziramo poreznu poziciju mete (poduzeća koje akviziramo) i u suradnji s pravnim savjetnicima analiziramo pravne aspekte transakcije
 • Preispitivanjem održivosti planiranog budućeg poslovanja: Analiziramo poslovni plan i ostale financijske prognoze te ih uspoređujemo s povijesnim podacima
 • Osiguranjem kupoprodajnih ugovora financijskim i poreznim klauzulama:
 • Pružamo podršku tijekom pregovaranja i izrade financijskih klauzula, posebice pri definiranju financijskih uvjeta korištenih za određivanje cijene
 • Pregledavamo jamstvene klauzule za imovinu i obveze
 • Savjetujemo vas o mogućnostima prilagodbe kupovne cijene
 • Savjetujemo vas o optimalnoj poreznoj strukturi transakcije

Bez obzira o kojoj vrsti i veličini transakcije je riječ, naš pristup dubinskom snimanju je uvijek isti – dajemo sve od sebe da vam na temelju provedenih analiza pružimo najbolje savjete i podršku kako bi donijeli ispravne odluke i optimizirali uvjete transakcije.

Interni (vendor) due diligence i asistencija prodavatelju poduzeća

Analiziramo glavna područja nastanka rizika, predviđamo potencijalne probleme te pripremamo vaše poslovanje za prodajni proces.

Pružamo vam sveobuhvatnu podršku kako bi maksimizirali šanse za uspješnu prodaju poslovanja. U bliskoj suradnji s vašim timovima i ostalim savjetnicima pripremamo analize kako bi projekt prošao nesmetano kada se uključe treće strane.

Naše usluge u sklopu internog (vendor) dubinskog snimanja uključuju:

 • Sastavljanje neovisnog mišljenja o poslovanju: sažimanje specifičnosti vašeg poslovanja na način koji će biti razumljiv / prilagođen potencijalnim kupcima
 • Anticipiranje mogućih područja pregovora i razvoj strategije za smanjenje njihovog utjecaja na vrijednost transakcije: Identificiranje područja mogućih rizika i priprema odgovora i strategije za prezentaciju istih potencijalnim kupcima, kako bi se osiguralo nesmetano provođenje transakcije i smanjenje njihovog utjecaja na vrijednost transakcije
 • Pružanje informacija kupcima radi olakšanja provođenja samog postupka: Prezentiranje izvještaja vendor due diligence-a potencijalnim kupcima vašeg poduzeća kako bi pomogli u procesuiranju informacija i donošenju odluke o kupnji
 • Ubrzanje postupka prodaje: pomažemo u pravovremenom zaključivanju transakcije
 • Ograničavamo utjecaj procesa na vaše svakodnevno poslovanje: u suradnji s vašim timom pripremamo dokumentaciju u sklopu virtualne sobe („Virtual data room“) koju dajemo na raspolaganje potencijalnim kupcima. Dodatno, odgovaramo kupcima na postavljena pitanja

Cilj vendor due diligence-a je usredotočiti se na optimizaciju procesa prodaje - osiguranje potpune kontrole nad procesom, skraćivanje trajanja pregovora i maksimizacija vrijednosti za vlasnike.

Financijska analiza i pregled poslovnog plana

U slučaju da vam se u poslovanju pojave neki specifični problemi, pružamo usluge financijske dijagnostike / analize. Na primjer, pregledavamo upotrebu / iskorištenost sredstava uloženih u projekt, analiziramo uzročnike lošeg poslovanja te pronalazimo rješenja za ispravljanje takvih problema.

Također, nudimo usluge nezavisnog pregleda vašeg poslovnog plana i povezanih pretpostavki u sklopu stvaranja novog poduzeća, nove poslovne aktivnosti ili pak, u kontekstu donošenja relevantnih strateških odluka.

U svim našim financijskim analizama i pregledima poslovnih planova, zauzimamo stav neovisnog, financijskog stručnjaka kako bismo vam pružili vjerodostojne i objektivne informacije.

Okolnosti nakon provedbe akvizicije

Uz sva dosad navedena savjetovanja prije i za vrijeme akvizicije, nudimo vam podršku i nakon zaključivanja transakcije u vidu sklapanja klauzula o prilagodbi cijene i pregledu završnih financijskih izvještaja nakon sklapanja transakcije.

Izvodimo detaljne analize učinka nakon akvizicije kako bismo utvrdili jesu li ispunjeni uvjeti klauzula iz kupoprodajnog ugovora (poput earn-out modela i sl.) ili općenito kako bi pregledali učinke akvizicije.

Pružamo vam pomoć s:

 • Tumačenjem i donošenjem klauzula o prilagodbi cijene i drugih mehanizama definiranih u kupoprodajnom ugovoru
 • Sudskim sporovima nastalim nakon izvršenja akvizicije u suradnji s našim pravnim stručnjacima
 • Pripremom i upravljanjem financijskim informacijama nakon završetka transakcije, poput pripreme početne bilance, usklađivanjem računovodstvenih načela ili procjenom stvarnih i prognoziranih rezultata.

Naši alati i rješenja

Naš timovi za M&A usluge imaju zajednički metodološki okvir na razini cijelog svijeta i koriste se prilagođenim alatima za izvještavanje kako bi se osigurala dosljednost i ujednačenost naših rezultata gdje god vam zatrebali.

 

Kontaktirajte nas

Želite znati više?