Jenny Stenesjö Wöhrman Partner, Skattejurist

Jenny Stenesjö Wöhrman

Jenny Stenesjö är Partner på Mazars i Stockholm. Jenny har tidigare varit skattejurist hos PWC och Advice skattejuristbyrå. Jenny har erfarenhet av rådgivning åt komplexa svenska och internationella aktiebolag, handelsbolag, koncerner, fåmansföretag och stiftelser. Jenny genomför utredningar och rådgivning inom en rad områden som svenska och internationella omstruktureringar, EU fusioner, kupongskatter, ränteavdragsbegränsningar, fasta driftställen, generationsskiften, utsändning av personal, incitamentsprogram och skatteprocesser.

Jenny är också kontaktperson för US Tax Desk.