Utdelning

De komplicerade fåmansföretagsreglerna, som brukar kallas 3:12 och som gäller för företag som ägs av en liten grupp människor, är ett ständigt huvudbry för många företagare.

Reglerna, som faktiskt har ändrats varje eller vartannat år sedan år 1976, styr hur en utdelning från företaget beskattas. Dessutom är utdelningsreglerna kopplade till kapitalvinstreglerna. Man ska inte gå miste om möjligheten till en fördelaktig beskattning vid utdelning, om man säljer företaget utan att ha tagit utdelningen.

Det som styr effekterna av att reglerna tillämpas är i huvudsak tre områden:

  • Ägarstrukturen
  • Anskaffningskostnader
  • Löner, dels den totala lönesumman och dels andelsägarens och hans närståendes löner

 

 

Vill du veta mer?