Według barometru Mazars C-Suite 2021, kadry zarządzające są gotowe do reagowania na nadchodzące trendy i transformacje

11 kwietnia 2021 r.: Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikowała najnowszą edycję cyklicznego raportu Barometr kadry zarządzającej na rok 2021: Czas na działanie. Powstał on na bazie dogłębnego badania przeprowadzonego w IV kwartale 2021 roku, w którym wzięło udział ponad 1 000 członków zarządów i kadry kierowniczej przedsiębiorstw z 39 krajów na całym świecie.
  • Przedsiębiorstwa twierdzą, że najbardziej prawdopodobne są transformacje w zakresie technologii (68%) i strategii zrównoważonego rozwoju (62%).
  • ESG zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów kadry zarządzającej: trzy czwarte badanych firm planuje zwiększyć inwestycje w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, a większość podjęła publiczne zobowiązania dotyczące szeregu kwestii ESG.
  • Badania wskazują jednak na rozdźwięk między intencjami a działaniami.
Mark Kennedy

Przeprowadzamy nasze coroczne badanie, aby usłyszeć i zrozumieć możliwości i wyzwania, przed którymi stoją nasi klienci. Jednym z najbardziej godnych uwagi wniosków płynących z naszego najnowszego barometru jest poczucie pewności i odporności, które odkryliśmy w firmach na całym świecie. Bez wątpienia są to cechy, które powinny pomóc przedsiębiorstwom zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z wpływu pandemii na biznes, rosnącej inflacji i przerażającego ataku Rosji na Ukrainę.

Mark Kennedy Partner, Członek Zarządu Grupy Mazars

Perspektywy transformacji w zakresie technologii i zrównoważonego rozwoju

Badanie Mazars pokazuje, że liderzy oczekują przekształceń w swoich firmach, przy czym najbardziej prawdopodobne są przekształcenia związane z technologią i zrównoważonym rozwojem: prawie dwie trzecie z nich (62%) oczekuje, że w najbliższych latach przekształci swoją strategię zrównoważonego rozwoju, co plasuje ich na drugim miejscu po przekształceniach technologicznych (68%).

Poczucie pewności i odporności

Przedsiębiorstwa są przekonane, że potrafią reagować na nadchodzące trendy: 94% jest przekonanych, że potrafią reagować na trendy w zakresie technologii/innowacji; 91% jest przekonanych, że potrafią reagować na oczekiwania w zakresie zarządzania, etyki i odpowiedzialności społecznej; a 90% jest przekonanych, że potrafią reagować na nowe lub wyższe wymagania prawne. Większość (88%) uważa też, że jest odporna na kryzysy. W obliczu rosnącego ryzyka cybernetycznego, większość (68%) jest przekonana, że ich dane są w pełni chronione.

ESG na agendzie C-suite: czas przekształcić zamiary w strategie, które można wykorzystać w działaniu

Przedsiębiorstwa oczekują przekształcenia swoich strategii zrównoważonego rozwoju, zwiększenia inwestycji w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmują publiczne zobowiązania dotyczące szeregu kwestii ESG. Wyraźnie widać, że ESG jest w centrum zainteresowania kadry zarządzającej.

Chris Fuggle, współprzewodniczący działu zrównoważonego rozwoju w Mazars, komentuje: „Dużym wyzwaniem jest przekształcenie intencji i zobowiązań w realizowalne strategie. Kluczowe jest zbudowanie zrozumienia kwestii ESG na najwyższym szczeblu, włączenie ich do głównej strategii biznesowej i opracowanie planu, który będzie realizowany na co dzień. Nie da się tego zrobić szybko, ale najważniejsze jest, aby rozpocząć tę podróż."

Od strategii do działania

Biorąc pod uwagę oczekiwane transformacje, pewność siebie w reagowaniu na trendy, planowane inwestycje i podjęte zobowiązania w zakresie ESG, wydaje się, że istnieje rozdźwięk między zamiarami a działaniami.

Kluczowe znaczenie będzie miało posiadanie odpowiednich programów i właściwych liderów z odpowiednimi umiejętnościami. W naszym badaniu określiliśmy trzy najważniejsze kompetencje, których liderzy będą potrzebować w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat: wizja i planowanie strategiczne; myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów; innowacyjność i kreatywność. Biorąc pod uwagę nacisk, jaki kładzie się na kwestie ESG i duże zaufanie do oczekiwań w zakresie zarządzania, etyki i odpowiedzialności społecznej, być może zaskakujące jest, że „poczucie celu w odniesieniu do przyszłości organizacji", „silna etyka pozwalająca na odpowiedzialne kierowanie i przewodzenie" oraz „inteligencja emocjonalna" znalazły się na niższych pozycjach na liście.

Mark Kennedy komentuje: „Konkurencja o talenty jest zacięta, szczególnie w obliczu wzrostu znaczenia kwestii ESG i oczekiwań ludzi co do tego, jak powinny zachowywać się firmy. Organizacje, które potrafią zaprezentować swoje wartości i wizję oraz które potrafią rozwijać, rekrutować i wyposażać swoich pracowników we właściwe umiejętności, mają szansę zbudować przewagę konkurencyjną."

Nasze badanie pokazuje, że firmy z całego świata, pomimo wielu zawirowań, czują się pewne siebie i przygotowane by szybko i skutecznie reagować na nadchodzące rynkowe zmiany, sprostać nowym trendom i być gotowym na transformacje. To napawa optymizmem. Aby jednak spełnić swoje obietnice, firmy te muszą skoncentrować się na inwestycjach oraz upewnić się, że ich strategie biznesowe są możliwe do zrealizowania. Teraz jest bowiem czas na konkretne działania.

Raport dostępny do pobrania poniżej.

Kontakt

Lorraine Hackett
Lorraine.Hackett@mazars.co.uk / +44 (0)7881 283 962 

Renata Stefanowska
r.stefanowska@mazars.pl / +48 605 36 71 35 

Informacje o badaniu

Barometr Mazars C-suite został zaprojektowany i przeprowadzony przez GQR Research we współpracy z Mazars. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety internetowej w okresie od 24 września 2021 r. do 25 października 2021 r. Całkowita próba wynosi N=1130, z czego 1096 pochodzi z paneli internetowych, a 34 osoby zostały zaproszone drogą mailową bezpośrednio przez Mazars.

Dokument

Mazars_​C-suite_​Barometer_​2021.pdf