Ceny transferowe

Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych operacji finansowych i gospodarczych

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, kluczowym celem doradztwa oferowanego przez Zespół Cen Transferowych Forvis Mazars jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych przez Klientów operacji finansowych i gospodarczych. 

W czym możemy Państwu pomóc?

Wsparcie Forvis Mazars w tym zakresie obejmuje całe spektrum usług począwszy od przeglądu rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi i oceny istniejących ryzyk podatkowych z nimi związanych poprzez doradztwo w zakresie definiowania polityki cen transferowych oraz wyboru odpowiedniej metody określania cen transferowych z punktu widzenia zarówno założeń biznesowych, jak i obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji w kwestii cen transferowych, po weryfikację lub przygotowanie projektów umów pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz opracowywanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (zgodnie z postanowieniami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nasza pomoc w wycenie transakcji między podmiotami powiązanymi obejmuje w szczególności opracowania wewnętrznych, jak i zewnętrznych analiz porównawczych transakcji, pomocnych zarówno na etapie planowania rozliczeń, jak również obrony stosowanych rozwiązań w grupie kapitałowej. W oparciu o zgromadzone doświadczenie proponujemy wsparcie w wypracowywaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych / wewnętrznych procedur w zakresie cen transferowych (m.in. opracowania i aktualizacji dokumentacji, gromadzenia dowodów potwierdzających uzyskanie świadczeń niematerialnych i/lub uzasadniających ujęcie jako kosztów podatkowych obciążeń z tego tytułu, a także uzasadniających rynkowy charakter transakcji i jej wyceny), których implementacja istotnie ogranicza ryzyko podatkowe.

W związku z coraz częstszymi i bardziej szczegółowymi kontrolami w zakresie cen transferowych, proponujemy Klientom również asystę w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej (skarbowej) / postępowaniu podatkowym, w tym wsparcie merytoryczne doświadczonych ekspertów Forvis Mazars oraz pomoc w przygotowaniu wyjaśnień i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika na potrzeby obrony. 

Organizujemy także szkolenia poświęcone problematyce cen transferowych, jak również praktyczne warsztaty indywidualnie dostosowywane do potrzeb i wymagań Klienta. 

Aby pomóc naszym międzynarodowym Klientom w zidentyfikowaniu i porównaniu wymogów dotyczących Cen Transferowych i CbCR w różnych krajach, Forvis Mazars opracował dwie bazy danych online.

Obydwie bazy są dostępne poniżej.

Kontakt