Śledzenie strategii zrównoważonego finansowania: narzędzie online

Jak różne kraje minimalizują ryzyko klimatyczne w swoich sektorach finansowych
Organizacje zajmujące się usługami finansowymi na całym świecie na nowo obmyślają sposób pracy w celu lepszego uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju w swoich modelach biznesowych. Jednocześnie w wielu jurysdykcjach testy warunków skrajnych uwzgledniających kwestie klimatyczne stają się normą. Jednakże, mimo że regulacje szybko powstają, nadal brakuje spójności stosowanych metod i zakresu zobowiązań.

W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób różne kraje minimalizują ryzyko klimatyczne w swoich sektorach finansowych, podjęliśmy współpracę z OMFIF w zakresie opracowania narzędzia do śledzenia strategii zrównoważonego finansowania.

To internetowe narzędzie zostało opracowane jako źródło informacji dla instytucji finansowych umożliwiające monitorowanie działań banków centralnych i organów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Odkryj narzędzie

Narzędzie posiada interaktywną mapę obejmującą wstępnie 22 kraje i jurysdykcje i dotyczy 14 obszarów związanych ze strategią zrównoważonego finansowania, w tym:

  • środków regulacyjnych i nadzorczych mających na celu przeciwdziałanie ryzyku klimatycznemu w sektorze finansowym;
  • działań w zakresie stress-testingu;
  • zrównoważonych taksonomii;
  • ujawnienia informacji dotyczących klimatu i emisji zielonych obligacji.

Katalog krajów umożliwia użytkownikom wybór kraju i przeglądanie podsumowania jego strategii i działań związanych ze zrównoważonym finansowaniem.

Narzędzie będzie aktualizowane na bieżąco, a w najbliższej przyszłości dodane zostaną kolejne kraje i wskaźniki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Chętnie odpowiemy na bardziej szczegółowe pytania dotyczące strategii zrównoważonego finansowania na świecie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów.

Kontakt