Ład korporacyjny i kontrola wewnętrzna

Nasz zespół współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w różnych sektorach gospodarki, którym doradza w zakresie wdrażania i usprawniania procedur dotyczących zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi obejmują doradztwo w następujących obszarach:

  • Ład korporacyjny
  • Kontrola wewnętrzna
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Audyt wewnętrzny

Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania procedur SOX oraz w przeprowadzaniu audytu zgodności procesów biznesowych z ustawą Sarbanes-Oxley 404.

Audyt informatyczny

Systemy informatyczne odgrywają bardzo ważną rolę w procesach biznesowych i administracji firmą. Z uwagi na fakt, że ważne informacje finansowe są również przechowywane w systemach komputerowych, powinny one również podlegać audytowi. Audyt IT (EDP) ma na celu sprawdzenie, czy informacje te są rzetelne i czy można zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym w tymi systemami.

Więcej

Audyt wewnętrzny

Zespół audytu wewnętrznego Forvis Mazars, obejmujący specjalistów w dziedzinie informatyki, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Więcej

Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

Kiedy firma zaczyna rozwijać się na bardziej globalną skalę i rozszerzać swoją działalność, musi stawić czoła kwestiom związanym z outsourcingiem, relokacją i współpracą z filiami. To oznacza, że potrzebuje jest dostosowanie metody oceny wyników, rentowności kapitału oraz zwiększenie przejrzystość.

Więcej

Ład korporacyjny

Ze względu na naszą znaczącą obecność na rynku oraz współpracę z międzynarodowymi organami ustalającymi standardy rachunkowości, posiadamy informacje o zmianach zachodzących w przepisach rachunkowych już od samego początku. Oznacza to, że możemy szybko reagować i pomóc dostosować Państwa księgi do nowych przepisów – w celu utrzymania zaufania inwestorów i optymalizacji zarządzania ryzykiem.

Więcej

Chcesz wiedzieć więcej?