Dwucyfrowy wzrost odzwierciedla siłę i zrównoważony charakter zintegrowanego modelu biznesowego oraz strategii Mazars

8 lutego 2022 roku: Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie, ogłosiła, że w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021) osiągnęła przychody z tytułu wynagrodzeń za usługi w wysokości 2,1 mld euro , co oznacza 12,3% wzrost (bez uwzględnienia wpływu transakcji walutowych o -1,6%) względem poprzedniego roku obrotowego. Wzrost przychodów z tytułu wynagrodzeń obejmuje silny wzrost organiczny (9,4%), uzupełniony o zewnętrzny wzrost o 2,7%.
  • Globalne przychody z tytułu wynagrodzeń za usługi wzrosły o 12,3% do kwoty 2,1 mld euro w roku obrotowym 2020/2021
  • Wzrost przychodów w Polsce o 26,9% r/r
  • Wyniki finansowe odzwierciedlają silną pozycję Mazars i zrównoważoną strategię firmy
  • Oprócz wyników finansowych, rozwój w sposób odpowiedzialny: ESG jest istotną częścią długoterminowej strategii Mazars

2021 był doskonałym rokiem pod względem naszej działalności i wyników finansowych. Wszystkie nasze linie usługowe i lokalizacje dobrze się rozwijały, zdobyliśmy znaczące nowe zlecenia dla dużych i giełdowych spółek, jak również przedsiębiorstw różnej wielkości, w tym dużych międzynarodowych korporacji. Nasz dwucyfrowy wzrost potwierdza naszą siłę i odporność naszego wyjątkowego zintegrowanego modelu biznesowego. Wynik ten pokazuje dobrą proporcję pomiędzy usługami regulowanymi i nieregulowanymi, co odzwierciedla naszą długoterminową strategię inwestowania w podstawowe usługi: wysokiej jakości usługi audytorskie, podatkowe i doradcze, które pomagają naszym klientom rozwijać się pewnie i odpowiedzialnie.

Hervé Hélias Dyrektor Generalny i Prezes Grupy Mazars

Rozwój w zgodzie z celem: zrównoważona i długoterminowa strategia

Przejrzystość finansowa i zaufanie są podstawą sprawiedliwej i dostatniej gospodarki, a Mazars pozostaje zaangażowany bardziej niż kiedykolwiek w dostarczanie wysokiej jakości audytów spółkom na całym świecie. W 2021 roku kontynuowaliśmy rozwój naszej praktyki audytorskiej (+8,5%): obecnie badamy 2 400 JZP (Jednostek Zainteresowania Publicznego) na całym świecie, 1 200 z siedzibą w Europie, 960 notowanych na rynku regulowanym i ponad 480 notowanych w Europie. Mazars zajmuje 5. miejsce na europejskim rynku audytu pod kątem dużych i notowanych na giełdzie europejskich spółek.

Poza audytem, odnotowaliśmy znaczny wzrost w zakresie doradztwa finansowego (+15,7%), co odzwierciedla ożywiony rynek transakcyjny na całym świecie. Nasz wzrost w zakresie konsultingu (+7,9%) wynika ze skupienia się na usługach, które są zgodne z naszą podstawową misją służenia interesowi publicznemu: pomagamy naszym klientom poruszać się w złożonym środowisku regulacyjnym i ograniczać ryzyko, a także prowadzić działalność i rozwijać się w sposób przejrzysty i pewny.

Poza finansami: nowe podstawy efektywności przedsiębiorstw

Hervé Hélias dodaje: „Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój stały się ważnymi fundamentami wyników biznesowych i są niezbędne do budowania zaufania do rynków, korporacji i instytucji publicznych. W miarę jak zaczynamy wychodzić z pandemii, wezwanie do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości staje się coraz silniejsze. Przedsiębiorstwa są - zresztą słusznie - zewsząd poddawane presji, aby zmienić sposób, w jaki się rozwijają.”

Obecnie oczekiwania wobec przedsiębiorstw idą dalej niż wyniki finansowe, obejmując kryteria pozafinansowe, a rola biegłych rewidentów w coraz większym stopniu wykracza poza przejrzystość finansową. W tym kontekście podstawowa misja Mazars nigdy nie była bardziej istotna. Potwierdziliśmy to zobowiązanie przy okazji odświeżenia naszej marki w 2020 roku i chcemy w pełni odgrywać naszą rolę wiodącego audytora i doradcy, aby pomóc naszym klientom przekształcać się i rozwijać w sposób odpowiedzialny.

„ESG (ang. Environmental, Social, and Governance) jest istotną częścią równania wzrostu dla naszego biznesu. Mamy specjalnie do tego wyznaczonych ekspertów, którzy uczestniczą w europejskich inicjatywach związanych z dyrektywą CSRD, opracowaliśmy szkolenia na temat zrównoważonego rozwoju dla naszego personelu i pracujemy z klientami, chcąc pomóc im przygotować się do raportowania ESG i włączyć strategie zrównoważonego rozwoju do ich modeli biznesowych.” - mówi Hervé Hélias. I dodaje: „Jednocześnie pracujemy nad przekształceniem naszej firmy i działalności, a także sposobu pracy, aby zapewnić, że spełniamy standardy ESG. We wszystkich naszych krajach i na poziomie Grupy Mazars, wyznaczyliśmy liderów i zespoły, które kierują naszą własną strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Potwierdzenie słów czynami, inwestowanie w to, co ważne

Mazars zawsze kierował się swoją podstawową zasadą: działać odpowiedzialnie, w interesie publicznym i dla dobra przyszłych pokoleń. Traktujemy to zobowiązanie poważnie, postępujemy zgodnie z nim, wprowadzamy innowacje i przekształcamy się, stale ucząc się i rozwijając. W 2020 roku, nasze międzynarodowe partnerstwo przegłosowało kolejny czteroletni plan strategiczny Mazars i potwierdziło nasze kluczowe inwestycje w głównych obszarach, które mają znaczenie dla naszych pracowników, klientów i społeczeństwa:

  • Gromadzenie zdolnych pracowników o różnorodnych specjalizacjach. Naszym celem jest uczynienie z Mazars szkoły doskonałości, kształcącej silnych, troskliwych liderów, którzy dają innym przykład.
  • Dostarczanie wysokiej jakości audytów finansowych, które spełniają najwyższe standardy zawodowe.
  • Wzmocnienie naszych możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić audyty ESG i usługi doradcze.
  • Rozwijanie naszych usług doradztwa finansowego i konsultingu, aby pomóc klientom w kluczowych kwestiach, takich jak transakcje, zarządzanie wydajnością, ryzyko i zgodność z przepisami, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo oraz przejrzystość podatkowa, a także świadczenie usług outsourcingu podatkowego i płacowego w celu zapewnienia globalnej zgodności z przepisami.
  • Znacząco zwiększamy nasze inwestycje w CSR, aby wspierać nasze społeczności, promować integracyjne i elastyczne miejsce pracy dla naszych pracowników oraz chronić planetę: stosujemy naukowe podejście do celów, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla i osiągnąć zerowy poziom netto do 2030 roku.
  • Przyczynianie się do definiowania standardów (takich jak dyrektywa CSRD) i warunków dla zdrowej branży audytorskiej, zdolnej do przeprowadzania wysokiej jakości audytów finansowych i ESG, na dużą skalę.

Hervé Hélias podsumowuje: „W 2022 roku i następnych latach będziemy nadal inwestować w te obszary, które mają znaczenie dla naszych pracowników, klientów i społeczeństwa, rozwijając się odpowiedzialnie i idąc naprzód z nowym celem i pewnością siebie. Jestem nastawiony bardzo optymistycznie co do nadchodzącego roku. Wszędzie pojawiają się możliwości. Obserwujemy ożywienie w branży, jak również w gospodarce światowej. Mamy utalentowanych i zaangażowanych profesjonalistów, którzy wiedzą jak właściwie postępować, aby realizować naszą misję i ambicje.”

Rekordowy wzrost przychodów w Polsce

Miniony rok finansowy przyniósł wzrost przychodów w Polsce o 26,9% r/r. Obecnie firma zatrudnia blisko 350 specjalistów oraz 11 partnerów.

Największy wzrost przychodów w porównaniu do roku poprzedzającego odnotował audyt finansowy (+35%), następnie podatki (+33%) oraz outsourcing (+18%). Równie dynamiczny wzrost odnotowała linia doradztwa finansowego oraz rozwijający się konsulting (+17%). 

Za nami bardzo dobry rok - zarówno pod względem osiągniętych przychodów, jak i inwestycji w zasoby ludzkie. Staramy się zachęcić do współpracy świetnych specjalistów, przyciągnąć najlepsze talenty. Inwestujemy w nowe technologie w odpowiedzi na wymogi zmieniającego się świata. Wierzymy, że nasz model biznesowy oraz strategia zakładająca rozwój usług doradczych pozwalająca coraz lepiej odpowiadać na aktualne wyzwania naszych klientów, przyczynią się do dalszego zrównoważonego wzrostu naszej firmy w Polsce.

###

Kontakt

Lorraine Hackett, Dyrektor ds. Marki i Komunikacji w Grupie, Mazars

lorraine.hackett@mazars.co.uk / +44 (0)7881 283 962

Renata Stefanowska Manager, Dział Komunikacji i Marketingu Mazars w Polsce

r.stefanowska@mazars.pl / +48 22 25 55 200

 

O Mazars

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 44 000 specjalistów – w tym 28 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

W Polsce Mazars zatrudnia blisko 350 specjalistów w Warszawie i Krakowie, oferując polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego

*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.

http://www.mazars.com | http://www.linkedin.com/company/mazars | https://twitter.com/mazarsgroup

Zapraszamy również do odwiedzenia strony: annualreport.mazars.com

https://pol.mazars.pl | http://www.linkedin.com/company/mazars-in-poland