Mazars C-Suite 2021: Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla polskiej kadry zarządzającej

W ostatnim kwartale 2021 r. Mazars zbadał nastroje ponad 1000 menadżerów z 39 krajów, aby zrozumieć szanse i wyzwania, przed którymi stoją. Czym na ich tle wyróżniają się odpowiedzi polskiej kadry zarządzającej? W kwestii głównych oczekiwanych przekształceń przedsiębiorstw, dyrektorzy zarządzający w Polsce są zasadniczo zgodni z liderami z innych krajów.

     

Najistotniejszą kwestią okazały się poprawa wydajności pracy, za którą opowiedziało się 67% respondentów, oraz przekształcenia technologiczne, na których znaczenie zwróciło uwagę 64% badanych. Ponadto w Polsce oczekuje się, że największy wpływ na biznes będą miały zmiany społeczne oraz polityczne (44%). Dla globalnych dyrektorów zarządzających trend ten znalazł się z kolei na końcu listy priorytetów.

     

 Z odpowiedzi udzielonych przez polskich liderów wynika również, że:

  • Konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze IT: Dla 47% polskich dyrektorów zarządzających zwiększenie bezpieczeństwa IT będzie główną, długoterminową zmianą, jaką planują wprowadzić w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Dla dyrektorów globalnych natomiast był to drugi co do ważności priorytet plasujący się zaraz za regulacją pracy zdalnej.
  • Zdrowie psychiczne pracowników jest najwyższym priorytetem: Wyniki badania pokazują, że dla 58% polskich respondentów zdrowie psychiczne pracowników jest najważniejsze. Jest to również główny priorytet w obszarze Diversity & Inclusion  w skali globalnej. 
  • Myślenie analityczne jest najbardziej pożądaną cechą wśród pracodawców: Aż 47% polskich liderów uznało myślenie analityczne za najważniejszą umiejętność przywódczą. Dla reszty uczestników badania kwalifikacja ta znajduje się na drugim miejscu, ustępując jedynie wizji strategicznej.
  • Obszar ESG jest kluczowy dla rozwoju firm: Najważniejszym powodem inwestowania w obszar ESG dla 53% polskich respondentów jest fakt, iż ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. W perspektywie globalnej natomiast, za najistotniejsze czynniki rozwoju uważa się w pierwszej kolejności markę oraz reputację. Wzrost plasuje się na drugim miejscu.
  • Polskie przedsiębiorstwa inwestują mniej: Średnio 63% polskich przedsiębiorców twierdzi, że zwiększy inwestycje w prowadzoną działalność gospodarczą - w porównaniu z 72% badanych z reszty świata.
  • Polska kadra zarządzająca jest umiarkowanie optymistyczna w kwestii wzrostu przychodów: 75% respondentów spodziewało się wzrostu przychodów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., a 86% przewidywało wzrost przychodów w 2022 r. Jest to nieco mniej optymistyczny wynik niż w przypadku większości dyrektorów zarządzających na świecie.

          

Warto podkreślić, iż badanie przeprowadzone było przed wybuchem wojny w Ukrainie. Z całą pewnością rosyjska inwazja na Ukrainę oraz rosnąca inflacja, wymuszą na kadrze zarządzającej redefinicję celów i określenia na nowo wizji strategicznej firm.