Podatek u źródła

Wsparcie pomagające sprostać wyzwaniom w zmieniającym się środowisku podatkowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów związanych z nowymi obowiązkami w zakresie podatku u źródła, proponowane przez nas wsparcie obejmuje cały szereg usług począwszy od przeglądu transakcji transgranicznych, analizy i audytu WHT, wdrożenia procedury WHT due diligence, wsparcia w procedurze refundacji na żądanie, wsparcia w uzyskaniu indywidualnej opinii podatkowej WHT oraz wdrożenia wewnętrznego procesu certyfikacji WHT.

Nasze usługi

  • Audyt płatności transgranicznych - szczegółowa analiza wszystkich płatności transgranicznych z perspektywy potencjalnych zobowiązań w polskim podatku u źródła z wykorzystaniem naszych dedykowanych narzędzi. Nasz przegląd zostanie podsumowany w raporcie wraz z rekomendacjami.
  • Audyt rozliczeń WHT - przegląd istniejących lub przyszłych transakcji z perspektywy nowych zobowiązań w zakresie podatku u źródła. W szczególności weźmiemy pod uwagę: warunki formalne, uzasadnienia biznesowe, test economic substance, test beneficial ownership, GAAR (ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego), małą klauzulę obejścia prawa podatkowego. Nasz przegląd zostanie podsumowany w raporcie z audytu podatku u źródła wraz z rekomendacjami.
  • Procedura WHT due diligence – projekt mający na celu wdrożenie dostosowanej do wymagań Klienta procedury WHT due diligence, pozwalającej spełnić warunek dochowania należytej staranności, wymagany dla stosowania obniżonych stawek WHT/ zwolnienia z WHT.
  • Obsługa procedury zwrotu zapłaconego WHT – projekt obejmuje wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, jak również reprezentowanie Klienta w postępowaniu o zwrot WHT przed organami podatkowymi w przypadku wyboru mechanizmu pay-and-demand-refund.
  • Indywidualna opinia WHT – projekt obejmuje przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej opinii o prawie do stosowania zwolnienia z WHT oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi zmierzającym do uzyskania indywidualnej opinii WHT.
  • Wewnętrzna procedura certyfikacyjna WHT – projekt ma na celu opracowanie indywidualnego procesu certyfikacji (obejmującego w szczególności dedykowane procedury wewnętrzne oraz checklist’y) mającego na celu potwierdzenie spełnienia wymogów stosowania stawki obniżonej WHT/ zwolnienia WHT w przypadku wyboru stosowania stawki obniżonej WHT lub zwolnienia WHT w oparciu o oświadczenie reprezentantów płatnika.

Kontakt