Wsparcie przy planowaniu i rozpoczynaniu inwestycji (start-up support)

Z naszego doświadczenia wynika, iż większości problemów oraz ryzyk pojawiających się w działalności gospodarczej naszych Klientów można uniknąć odpowiednio strukturyzując swoje przedsiębiorstwo na etapie rozpoczynania biznesu.

Korzystając z naszego doświadczenia pomagamy Klientom ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób by uniknąć ryzyka podatkowego oraz ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu opodatkowania działalności.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują m.in. projektowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania rozliczeniami z tytułu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, zarządzania odpowiedzialnością karno-skarbową oraz złymi długami.

Nasze usługi w omawianym zakresie nie mają z góry ustalonego charakteru, nasze wsparcie jest każdorazowo przedmiotem szczegółowych ustaleń z Klientami i jest dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Kontakt