Zarządzanie aktywami

Zintegrowane usługi profesjonalne generujące długoterminową wartość

W ostatnich latach sektor zarządzania aktywami podlega wymogom coraz bardziej złożonego środowiska regulacyjnego. Nowe regulacje biorą pod lupę przede wszystkim koszty, zarządzanie ryzykiem i oczekiwania zainteresowanych stron. Oferujemy narzędzia pomocne w rozwoju w złożonym sektorze oraz odpowiednie dla Państwa firmy rozwiązania, uwzględniające potrzeby całego społeczeństwa.

Nasze podejście

Menedżerowie zarządzający aktywami stoją w obliczu zaostrzenia przepisów, rosnących kosztów ich przestrzegania i większego nacisku na zarządzanie ryzykiem. Jednocześnie klienci mają coraz większe oczekiwania odnośnie nowych produktów i zrównoważonych rozwiązań inwestycyjnych, a cyfrowa rewolucja skłania do odejścia od tradycyjnych systemów. Zmusza to firmy do stosowania nowszych technologii i przekształcania modeli biznesowych. 

Zarządzający aktywami poszukują w związku z tym rozwiązań, które pomogą im utrzymać działalność i poziom konkurencyjności na zatłoczonym rynku. Forvis Mazars oferuje kompleksowe, transgraniczne podejście do zarządzania aktywami, w tym szereg specjalistycznych usług zarówno dla struktur regulowanych, jak i nieregulowanych.

Dzięki globalnej sieci Mazas możemy wykorzystać całą naszą wiedzę z zakresu zarządzania aktywami i zdobyte doświadczenie regulacyjne w ramach Państwa biznesowego łańcucha wartości. Dysponujemy lokalnymi i międzynarodowymi zespołami, mogącymi zaoferować rozwiązania dopasowane do wymagań biznesowych i pomóc w osiągnięciu długoterminowych celów.

Współpracujemy z klientami różnej wielkości, świadczymy usługi audytorskie, podatkowe i doradcze, które są przeznaczone dla menedżerów inwestycyjnych i ich unikalnych wymagań biznesowych. Przez cały czas koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań dla osiągnięcia właściwego celu, dzięki którym wygenerują Państwo długoterminową wartość dla udziałowców i klientów.

Nasze usługi

Zakres naszych spersonalizowanych usług zarządzania inwestycjami jest bardzo szeroki:

 • Strategia
 • Audyt i usługi atestacyjne
 • Ład korporacyjny, ryzyko i kontrola wewnętrzna
 • Wycena i rozwiązania ilościowe
 • Usługi podatkowe, w tym sprawozdawczość podatkowa na rzecz funduszy
 • Usługi regulowane na rzecz funduszy
 • Doradztwo w zakresie sprawozdawczości finansowej
 • Doradztwo transakcyjne w zakresie zarządzania funduszami i aktywami
 • Zarządzanie ryzykiem na rzecz alternatywnych funduszy inwestycyjnych
 • Usługi audytu wewnętrznego
 • Raporty ISAE 3402

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt