Przeglądy podatkowe, opinie oraz wnioski o interpretacje

Kompleksowa analiza działalności pod kątem podatkowym oraz analiza wybranych zagadnień podatkowych

Dział Doradztwa Podatkowego Forvis Mazars proponuje swoim Klientom doradztwo zarówno w postaci kompleksowej analizy ich działalności pod kątem podatkowym, w postaci przeglądów podatkowych, jak i analizę wybranych zagadnień podatkowych w postaci opinii podatkowych. 

Opracowanie naszych opinii oraz raportów z przeglądów podatkowych jest każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą stanu faktycznego, orzecznictwa oraz przepisów podatkowych. Nasze opracowania przygotowujemy w taki sposób, by z jednej strony stanowiły rzetelną bazę do dyskusji z Klientem oraz ewentualnie z organami podatkowymi. Co więcej, w miarę możliwości, każdorazowo zawierają one konkluzje oraz rekomendacje co do dalszego postępowania w odniesieniu do danego zagadnienia oraz zidentyfikowanych ryzyk podatkowych.

Polskie przepisy podatkowe dają podatnikom możliwość występowania z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie pozwalające w przypadku wątpliwości co do stosowania danej regulacji prawnej uniknąć powstania zaległości podatkowej oraz ewentualnej odpowiedzialności karno-skarbowej (zastosowanie się przez podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić). Doradcy podatkowi Forvis Mazars wspierają Klientów w procedurze uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

.

Kontakt