Budownictwo

Praktyczne rozwiązania, które pomogą w zbudowaniu przedsiębiorstwa odpornego na zakłócenia w działalności

Branża budowlana jest istotnym ogniwem gospodarki światowej, wspierającym tworzenie miejsc, w których mieszkamy i pracujemy, a także infrastruktury łączącej miasta. Stoi ona jednak w obliczu wyzwań związanych z brakiem siły roboczej, niepewnością gospodarczą i obawami o zrównoważony rozwój. Forvis Mazars oferuje szereg usług audytorskich, doradczych i podatkowych, które pomogą Państwu w zabezpieczeniu pozycji na rynku.

Nasze podejście

Firmy z sektora budowlanego działają na wielu rynkach i w różnych regionach geograficznych, realizując szeroki wachlarz projektów. Branża ta jest często niestabilna w związku z presją ekonomiczną, kwestiami finansowania, obawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i sprawami pracowniczymi.

Forvis Mazars posiada doświadczone zespoły ekspertów i wiedzę branżową, aby sprostać potrzebom firm z sektora budowlanego. Pracując z firmami różnej wielkości w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, hotelowych i terenów inwestycyjnych, pomagamy klientom radzić sobie z licznymi wyzwaniami w tym sektorze. Należą do nich: niska zdolność sprzedaży, niezamieszkana nieruchomość, problemy z refinansowaniem i w konsekwencji obniżona wycena nieruchomości.

Rozumiemy szczególne potrzeby wykonawców. Biorąc pod uwagę złożony charakter Państwa projektów, doceniamy chęć zapewnienia kontroli nad projektami i zabezpieczenia łańcucha dostaw.

Pomożemy Państwu założyć nowe firmy lub wejść na rynki wschodzące i rozwijające się. Nasze indywidualne podejście pomaga zapewnić sukces Państwa projektom przejęć i partnerstwa. Możemy zoptymalizować procedury administracyjne i księgowe, przeanalizować wyniki ekonomiczne i finansowe oraz pomóc w zarządzaniu projektami poprzez operacyjną kontrolę budżetową i doradztwo podatkowe. Nasi eksperci mogą również pomóc w przeprowadzeniu znaczących zmian poprzez włączenie kwestii środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do długoterminowej strategii.

Nasze usługi

Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług dla firm z sektora budowlanego, w tym:

 • Monitorowanie projektów budowlanych
 • Analiza budżetu budowlanego
 • Przygotowanie do badania, przeglądu lub sporządzenia sprawozdania finansowego
 • Prognozy przepływów pieniężnych oraz analiza standardów kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości
 • Doradztwo finansowe i podatkowe
 • Niezależny przegląd biznesplanu
 • Restrukturyzacja działalności
 • Studia wykonalności
 • Pozyskiwanie kapitału
 • Doradztwo w zakresie opracowania efektywnych struktur podatkowych
 • Doradztwo informatyczne
 • Doradztwo w zakresie CSR

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt