Obowiązkowe e-fakturowanie od 1 stycznia 2024 r.

KSeF – Polska otrzymała zgodę Rady EU na wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania od 1 stycznia 2024 r.

Dnia 17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję wykonawczą upoważniającą Polskę do wprowadzenia e-faktur (tzw. faktur ustrukturyzowanych) jako rozwiązania obowiązkowego od 1 stycznia 2024 r.

Pierwotnie zakładano, że obowiązek korzystania przez przedsiębiorców z e-faktur wejdzie w życie w  trakcie 2023 r. Teraz wiadomo już, że faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjne najwcześniej od 1 stycznia 2024 r. (przy czym, niewykluczone jest, że wymóg wystawiania e-faktur może zacząć obowiązywać nawet później niż od 1 stycznia 2024 r.).

Należy podkreślić, że decyzja Rady Unii Europejskiej upoważnia Polskę do nałożenia obowiązku e-fakturowania tylko na przedsiębiorców „mających siedzibę na terytorium Polski” (eng. "persons established in the territory of Poland”). Tym samym, przedsiębiorcy zagraniczni nie powinni być zobowiązani do wystawiania e-faktur w najbliższym czasie. Natomiast, istnieją pewne wątpliwości, czy z obowiązku wystawiania e-faktur na pewno zostaną zwolnione oddziały zagranicznych przedsiębiorców. Wynika to z tego, że niejasne jest na ten moment, jak polski ustawodawca zinterpretuje zwrot „persons established in the territory of Poland” użyty w decyzji Rady UE.

Ostateczny kształt wymogów związanych z obligatoryjnym e-fakturowaniem będzie znany dopiero wtedy, gdy przepisy krajowe implementujące decyzję Rady UE zostaną uchwalone przez polski parlament. Do tej pory nie opublikowano jeszcze projektu nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej obowiązkowego e-fakturowania.

Zwracamy uwagę na to, że system obligatoryjnego wystawiania e-faktur może nie działać dokładnie na takich samych zasadach, jak obecnie działa system e-fakturowania fakultatywnego. Pomimo że system e-fakturowania (KSeF) funkcjonuje już od tego roku, to należy spodziewać się, że obligatoryjne e-fakturowanie może wiązać się ze zmianami w zakresie funkcjonowania platformy KSeF oraz modyfikacjami zakresu obowiązkowych pól.

Biorąc pod uwagę, że obowiązek korzystania z e-faktur (systemu KSeF) może wejść w życie z początkiem 2024 r., to zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania wdrożenia nowego standardu fakturowania. W niektórych przypadkach przejście na wystawianie faktur za pośrednictwem platformy KSeF wymagać będzie kompleksowego przygotowania pod względem merytorycznym i technologicznym, dlatego może być procesem wieloetapowym i czasochłonnym. 

W przypadku pytań dotyczących e-fakturowania serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.

Skontaktuj się z nami

Kontakt