Globalne badanie na temat handlu elektronicznego 2017

Cyfryzacja zmienia sposób sprzedaży towarów i usług, a także sposób kupowania ich przez klientów, niosąc za sobą wiele możliwości, ale także nowych zagrożeń.

Podczas Amazon Prime Day 2016, największy na świecie sklep internetowy sprzedawał 600 przedmiotów na sekundę. Już jutro natomiast Grupa Alibaba postara się pobić swój rekord odsłon podczas 11.11 Global Shopping Festival. Jednocześnie 2016 był rekordowym rokiem pod względem naruszania przepisów regulujących ochronę danych osobowych z ponad 40% wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim w samych Stanach Zjednoczonych. 

Mazars ma zaszczyt zaprezentować kluczowe wnioski ankiety „Ryzyko i Szanse Handlu Elektronicznego” przeprowadzonej wspólnie z Global Ecommerce Association.

Grupa objęta badaniem i metodologia badań

Badanie zostało przeprowadzone zeszłego lata, wśród prawie 300 profesjonalistów pochodzących z 45 krajów, będących przedstawicielami ponad 10 różnych sektorów gospodarki. Większość ankietowanych to osoby z Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku, najwięcej z nich mieszka w Paryżu, Szanghaju, Londynie, Barcelonie, Mediolanie oraz Rotterdamie i pracuje w branży detalicznej.

Infographic E-commerce Study 2017_PL

5 kluczowych wniosków

  • 42% respondentów dostrzega, że rynek e-commerce rozwija się w jeszcze szybszym tempie niż obecnie (+17% w 2017)
  • 66% ankietowanych uważa, że wpływ handlu elektronicznego na ich sektory będzie silny/bardzo silny
  • Oczekiwania lokalnych klientów oraz kwestie prawne i regulacyjne należą do najważniejszych wyzwań dotyczących sprzedaży za granicą
  • Tylko 16% ankietowanych ocenia kulturę swojej firmy jako „wystarczająco elastyczną, aby dokonać niezbędnych zmian”
  • Konkurencja, cyberbezpieczeństwo/ochrona danych osobowych i cyfrowa reputacja należą do najważniejszych globalnych zagrożeń

Kluczowe informacje przedstawione w raporcie zostały wyszczególnione na poniższej infografice. Dowiedz się więcej, pobierając Globalny Raport na temat handlu elektronicznego 2017 opracowany przez Ecommerce Foundation i sponsorowany przez Mazars.

Dokumenty

GES infographic - Risks.pdf
GES infographic - Opportunities
GES infographic - Panel and Methodology
Global E-commerce Study 2017 Full Infographic