Sprawozdawczość finansowa banków europejskich w kontekście Covid-19: czerwiec 2021 – aktualizacja

Jak Covid-19 wpłynął na wyniki finansowe banków w Europie?

W 2021 r. przeanalizowaliśmy okresowe sprawozdania finansowe 26 banków w 11 europejskich krajach, aby lepiej zrozumieć wpływ Covid-19 na ich wyniki finansowe w pierwszej połowie 2021 r. Niniejsze badanie jest trzecim z serii i stanowi kontynuację drugiej edycji raportu opublikowanego w maju 2021.

Pobierz raport

Kluczowe wnioski:

  • W pierwszej połowie 2021 r. wszystkie banki w próbie wykazały znaczny spadek kosztów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (ECL) w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r.
  • Większość banków, które odnotowały największy wzrost kosztów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w ubiegłym roku znajduje się obecnie wśród banków, które rozwiązały odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w pierwszej połowie 2021 roku.
  • W przypadku 18 banków, które ujawniły informację dotyczące korekt pozamodelowych (ang. post-model adjustments) w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2021 r. oraz za rok 2020, wartość korekt pozamodelowych przekłada się na zwiększenie stanu bilansowego odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w okresie.
  • Zmiana korekt pozamodelowych stanowi średnio 54% wartości odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych przed uwzględnieniem korekt pozamodelowych.

Eksperci Mazars przeanalizowali dodatkowo sprawozdania finansowe 9 banków w Polsce w zakresie struktury aktywów, wyników finansowych oraz jakości portfela kredytowego, celem zrozumienia wpływu zmian otoczenia gospodarczego na ich sytuację majątkowo – finansową.

Dowiedz się więcej

Dokument

Financial-reporting-of-European-banks-in-the-context-of-Covid-June-2021.pdf

Chcesz wiedzieć więcej?