Przewodnik podatkowy Mazars dla Europy Środkowo-Wschodniej 2018

Już po raz szósty Grupa Mazars opublikowała przewodnik podatkowy, który prezentuje systemy podatkowe w 22 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Z przyjemnością prezentujemy szóste wydanie Przewodnika Podatkowego Mazars przedstawiającego systemy podatkowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasz raport na temat obecnych systemów podatkowych w Europie Środkowo-Wschodniej został rozszerzony z 19 do 22 krajów: oprócz krajów z regionu, Rosji, Ukrainy i państw bałtyckich, tegoroczne wydanie opisuje także Bułgarię, Kosowo i Niemcy. 

Tak jak w poprzednich latach celem tej publikacji jest pomaganie inwestorom w porównaniu podstawowych czynników konkurencyjności.

Najważniejsze punkty tegorocznej edycji

  • Rządy w regionie przywiązują coraz większą wagę do podatków konsumpcyjnych: zwiększenie skuteczności w ściąganiu podatków stało się głównym celem w większości krajów
  • Całkowite koszty pracy pozostają wysokie; co prawda sytuacja na Węgrzech poprawiła się, ale nadal rodziny korzystają najbardziej
  • Na terenie dwóch trzecich regionu podatnicy mogą sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF i wykorzystywać je do celów podatkowych
  • Wysokość podatku od osób prawnych i metody wyliczania podstawy opodatkowania różnią się znacznie w obrębie regionu
  • Wraz ze wzrostem obowiązków dokumentacyjnych przepisy dotyczące cen transferowych również zostały zaostrzone

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna i interesująca dla jej odbiorców. Zamieściliśmy w niej również dane kontaktowe do menedżerów i specjalistów z Działów Doradztwa Podatkowego w poszczególnych krajach.

Dokument

Mazars CEE Tax Guide 2018