Webinar: Polski Ład w PIT – praktyczny przewodnik po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Pakiet nowelizacji ustaw podatkowych zwany „Polskim Ładem” wprowadza systemowe zmiany w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. Z jednej strony zmieni się sposób obliczania składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców oraz zniesione zostanie prawo do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Z drugiej strony podwyższona została kwota dochodów wolnych od podatku oraz wysokość progu podatkowego, od którego zastosowanie znajduje wyższa stawka podatku dochodowego (32%). Ustawodawca przewidział również cały szereg nowych ulg podatkowych, poczynając od ulgi dla klasy średniej.

Jak nie zagubić się w gąszczu nowych regulacji? Jak wybrać najbardziej korzystny sposób rozliczenia dochodów osób fizycznych? Podczas webinaru omówiliśmy najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Agenda:

  1. Podwyższenie kwoty dochodów wolnych od podatku oraz progu podatkowego.
  2. Zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
  3. Zmiany zasad obliczania składki zdrowotnej.
  4. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu.
  5. Ulga dla klasy średniej.
  6. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
  7. Zmiany w opodatkowaniu dochodów z najmu prywatnego.
  8. Wykup samochodu z leasingu operacyjnego.
  9. Nowe ulgi podatkowe (ulga na powrót, ulga dla seniorów, ulga dla rodzin 4+, ulga na zabytki, ulgi dla podatników planujących rozwój).
  10. Podsumowanie - kto zyska, a kto straci?

Do kogo skierowany był webinar?:

Webinar skierowany jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się podatkami (księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi, pracownicy działów księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych), jak i do wszystkich osób zainteresowanych zmianami w rozliczeniach podatkowych.

Prelegenci:

Kinga Baran - Partner odpowiedzialna za Doradztwo Podatkowe

Michał Gerwatowski - Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego

Wydarzene odbyło się 28 stycznia 2022 r.

Chcesz wiedzieć więcej?