XXII Doroczna Konferencja Audytingu

XXII doroczna konferencja audytingu, zorganizowana została przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. W tym roku wydarzenie odbyło się w formule online, a głównym tematem tegorocznej edycji była „jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”.

W panelu dyskusyjnym poruszającym temat „postrzegania biegłych rewidentów poprzez jakość usług innych niż badanie sprawozdań finansowych” wzięła udział Monika Nowecka, Partner odpowiedzialna za outsourcing w Mazars.

Monika-Nowecka-PIBR.png

» 13/10/2021 r. | 9:30 - 16:00
» 14/10/2021 r. | 9:00 – 14:00

Podczas konferencji eksperci opowiedzieli o tym jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, zbudować odporność na presję oczekiwań różnych interesariuszy oraz jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Więcej informacji znajdą Państwo na www.pibr.org.pl

Kontakt