Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w polskim sektorze transportu i logistyki, w którym zachodzą ciągłe zmiany technologiczne, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Optymalizacja kosztów produkcji i wyników finansowych

 • Optymalizacja WCR i zarządzania środkami pieniężnymi
 • Zabezpieczanie kursu wymiany walut i ryzyka surowcowego

Wykorzystywanie okazji rynkowych | Wzmocnienie obecności na rynku

 • Wsparcie w założeniu firm lub rozszerzeniu działalności na rynkach wschodzących lub rozwojowych, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej;
 • Poszukiwanie nowych partnerstw (w tym partnerstw publiczno-prywatnych) i podmiotów do nabycia jako sposobu na rozwój spółki, rozwój zakresu produktów lub międzynarodowej obecności;
 • Zabezpieczenie projektów rozwoju i przejęć spółek

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności

 • Wdrożenie lub optymalizacja polityki antykorupcyjnej
 • Wspieranie w zarządzaniu spółkami zależnymi dzięki świadczeniu skoordynowanych usług w dziedzinie audytu, rachunkowości i podatków
 • Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
 • Przeprowadzenie wyczerpującej analizy danych w celu udoskonalenia procesu podejmowania decyzji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka nadużycia

Poprawa wyników operacyjnych

 • Opracowanie i wdrożenie strategii proekologicznej, w tym w zakresie optymalizacji emisji CO2
 • Wsparcie w założeniu i optymalizacji centrów usług wspólnych (SSC)
 • Zarządzanie i optymalizowanie polityki i procedur cen transferowych

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt