Wdrożenie i transformacja

Rozwiązania w zakresie wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju do strategicznych planów biznesowych

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stają dzisiaj firmy, jest wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkie działania. Prawdziwa równowaga oznacza sięganie dalej niż czynniki środowiskowe czy redukowanie ryzyka. Nasi eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju pomogą Państwu wdrożyć plan, który zwiększa ogólną wydajność firmy i tworzy wartość.

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym ryzyko związane z brakiem wdrożenia zrównoważonej strategii biznesowej jest większe niż kiedykolwiek. Kiedy firmy włączają zrównoważony rozwój do swoich krótko-, średnio- i długoterminowych planów, nie tylko zmniejszają ryzyko, ale otwierają się w ten sposób na nowe możliwości, by tworzyć wartość firmy. Jednakże mogą pojawić się wyzwania, które utrudnią zarządom, głównym interesariuszom i powiernikom podejmowanie niezbędnych działań w celu włączenia kwestii zrównoważonego rozwoju do priorytetów Państwa organizacji.

W Mazars posiadamy zespół specjalistów, którzy pomogą Państwu dokonać przemiany w firmę zorientowaną na zrównoważony rozwój i stosującą zasady ESG. Nasz zespół zapozna się z Państwa aktualną sytuacją w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedstawi opinię na temat tego, jak zrównoważony rozwój może poprawić długoterminową rentowność Państwa organizacji.

Skupiamy się na świadczeniu usług niezbędnych do osadzenia zrównoważonego rozwoju w szerszej strategii biznesowej, w tym zarządzaniu zmianą w Państwa organizacji, angażowaniu interesariuszy i budowaniu nowej kultury korporacyjnej. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi posiadającemu międzynarodową perspektywę i głęboką znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, możemy dać Państwu ogląd sytuacji i wskazówki, których Państwo potrzebują.

Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju może pomóc w:

  • przeprowadzeniu oceny kultury organizacyjnej Państwa firmy przy użyciu naszego unikalnego narzędzia;
  • ocenie, czy strategia zaangażowania interesariuszy może być bardziej adekwatna dla wszystkich stron;
  • komunikowaniu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy;
  • przeprowadzeniu przeglądu efektywności zarządu;
  • przeglądzie projektu i wdrożeniu programu antykorupcyjnego.

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt