Wyceny

Nasze usługi doradztwa w zakresie wycen obejmują usługi transakcyjne, spory sądowe, sprawozdawczość finansową i usługi związane z wycenami podatkowymi na całym świecie. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w realizacji wycen wysokiej jakości, efektywnych kosztowo i czasowo na dzisiejszych kompleksowych rynkach podatkowych i finansowych podlegających ciągłym zmianom.

Wycena przedsiębiorstw jest kompleksowym procesem wymagającym szerokiej wiedzy na temat finansów i biznesu, profesjonalnego zastosowania uznanych metodologii wyceny oraz starannego przestrzegania standardów zawodowych. Dokładna wiedza, co składa się na wartość przedsiębiorstwa lub składnika wartości niematerialnych i prawnych i jak ją wyceniać, jest kluczowa w celu zapewnienia profesjonalnej wyceny.

Główne korzyści z naszych usług

  • Wspieranie potencjalnych nabywców/sprzedających w ramach transakcji, żeby uzyskać lepsze zrozumienie ograniczeń cenowych w procesie negocjacji.
  • Opinie ekspertów, którzy zeznają w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i podatkowych.
  • Zaangażowanie w międzynarodowe organizacje ds. wyceny takie jak Wspólnota ds. Wyceny Niemieckiego Instytut Audytorów (FAUB).

Usługi

  • Wycena strategicznych alternatyw: Doradzamy klientom, realizując orientacyjne wyceny, modelowanie wyceny i analizę biznes planu w celu uzyskania najlepszego wyniku transakcji.
  • Wyceny wymagane przez prawo: Działamy jako niezależni eksperci lub audytorzy wyznaczeni przez sąd w sporach sądowych lub postepowaniu arbitrażowym w odniesieniu do wycen zgodnie z prawem spółek/wymaganych przez prawo. Przykładowo fuzje lub przymusowy wykup.
  • Wyceny do celów sprawozdawczości finansowej: Zapewniamy wsparcie w przestrzeganiu lokalnych standardów rachunkowości, MSSF i US GAAP dotyczących alokacji ceny nabycia, testów na utratę wartości i wyceny aktywów.
  • Wyceny do celów podatkowych: Pomagamy zminimalizować ryzyko kolejnych płatności podatkowych dotyczących inwestycji, reorganizacji, spadku/darowizny dzięki solidnym wycenom w stosunku do kontroli podatkowej.