Johan Östholm Moms, Skattejurist

Johan Östholm

Johan är skattejurist specialiserad på moms och övriga indirekta skatter. Han arbetar på Mazars kontor i Helsingborg med södra Sverige som geografiskt arbetsområde. Genom de insikter han tillägnat sig från sitt tidigare arbete på Skatteverket kombinerat med omfattande erfarenhet av skatterådgivning har Johan djupa kunskaper om momssystemets funktion och god förståelse för företagets perspektiv. Han jobbar främst med momsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn, internationell varu- och tjänstehandel samt omstruktureringar och previsioner.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Våra tjänster

Insikter