Akvizice a prodeje firem (M&A)

Na míru šité poradenství v oblasti fúzí a akvizic vytváří dodatečnou hodnotu pro vlastníky.

Společnost Forvis Mazars poskytuje poradenství velkým skupinám, malým podnikům, individuálním podnikatelům a různým typům investorů při prodejích a akvizicích společností. Naše týmy mají rozsáhlé zkušenosti s mnoha sektory a transakcemi různých velikostí. Díky plně integrovanému mezinárodnímu pokrytí dokážeme vytvořit projektové týmy s jedinečnými zkušenostmi tak, aby významně přispěly k úspěšnému dokončení projektu. Působíme ve více než 90 zemích po celém světě. Naši experti na podnikové finance vás mohou propojit s potenciálním akvizičním cílem, respektive strategickými a finančními investory po celém světě.

Akvizice a divestice jsou citlivým, časově náročným procesem, který vyžaduje komplexní podporu pro správná rozhodnutí. Potřebujete nejen správnou strategii, ale také tým zkušených poradců se společným cílem optimálního řízení transakce a tvorby hodnoty pro vlastníky, respektive další zainteresované strany.

Poskytneme vám podporu a odborné poradenství v celém procesu fúze či akvizice i všemi souvisejícími strategickými záležitostmi.

Prodej firmy

Pomůžeme vám maximalizovat prodejní cenu vaší společnosti. Ať už zvažujete prodej firmy, kterou jste založili a vybudovali, nebo části portfolia, společně navrhneme na míru šité řešení. Pomůžeme vám například:

 • Připravit firmu na prodej a společně definovat nejlepší strategii a načasování transakce
 • Vypracovat informační memoranda a další marketingové materiály, včetně podnikatelského plánu (finančního modelu)
 • Najít a kontaktovat potenciální kupce kdekoliv na světě
 • Analyzovat, vyhodnotit a vyjednat co nejlepší nabídky s cílem maximalizovat hodnotu pro současné vlastníky
 • Zastřešit projektové řízení procesu prodeje až do úspěšného dokončení s minimálním narušením každodenních provozních činností
 • Ve spolupráci s právními poradci zajistit výhodné nastavení právní dokumentace transakce

Pokud jste podnikatel, rozhodnutí prodat firmu bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve vaší kariéře. Pokud pracujete v korporaci, bude úspěch divestice vaší klíčovou odpovědností. Poskytneme vám praktické, komplexní a technicky bezchybné poradenství v každé fázi procesu s cílem maximalizovat výslednou hodnotu pro současného vlastníka.

Získávání financování (fundraising)

Pomůžeme vám identifikovat a vyhodnotit finanční potřeby, navrhnout základní strukturu financování (vlastní kapitál, dluh či kombinaci obojího) a vyhledat správné finanční partnery.

Odkupy podílů – speciální situace (buy-outs)

Radíme investorům a manažerům v oblasti řízení procesu akvizic včetně Management Buy-Out (MBO) či Leveraged Buy-Out (LBO) s možností vyhledání národních i mezinárodních finančních partnerů. Poradíme vám s různými aspekty jako například: 

 • Konzultace vhodné kapitálové struktury na základě finančního modelu (výše plánovaného dluhu versus výše vlastního kapitálu)
 • Vyjednávání podmínek s poskytovateli kapitálu a dluhu
 • Nalezení finančního partnera podporujícího stanovené plány a strategii
 • Tvorba struktury a podpora při vyjednávání dohody s managementem, respektive mezi vlastníky v souladu se stanovenou strategií rozvoje

Akvizice a externí růst

Pomáháme velkým národním a mezinárodním strategickým skupinám, malým podnikům a finančním investorům s akvizicemi a projekty externího růstu.

Naplnění akviziční strategie může být komplikované, náročné na zdroje a čas, a to i pokud máte vlastní týmy zodpovědné za fúze a akvizice. Společnost Forvis  Mazars vám pomůže v každé fázi procesu s aktivitami zahrnujícími například: 

 • Účast na vytvoření akviziční strategie
 • Průzkum trhu a identifikace akvizičních cílů
 • Kontaktování vlastníků či managementu akvizičního cíle v jakémkoliv regionu
 • Prvotní analýza poskytnutých informací
 • Indikativní ocenění a účast na zhodnocení potenciálních synergií
 • Příprava a vyjednávání indikativní nabídky / „term sheet“
 • Projektové řízení akvizice až do úspěšného dokončení s minimálním narušením každodenních činností
 • Komunikace s dalšími poradci, právníky a prodávajícím

Při správném provedení mají akvizice potenciál výrazného tempa růstu a hodnoty pro vlastníky. Náš globální tým odborníků bude partnerem vám i vašim odborným týmům a jeho účast zvýší významně pravděpodobnost úspěšného dokončení.

Naše nástroje a řešení

Společnost Forvis Mazars vytvořila vlastní platformu pro sdílení informací o transakcích a trhu a při potenciálních transakcích spolupracuje s našimi finančními týmy ve více než 30 zemích.

Žádost o nabídku

Naši experti