Transakční služby (due diligence)

Náš tým transakčních odborníků vám poskytne konzervativní a jasné zhodnocení klíčových finančních aspektů akvizice, likvidace či reorganizace, a to na národní i mezinárodní úrovni. Náš globální síť poradců v sobě spojuje sektorové, technické a obchodní znalosti potřebné k tomu, aby i ty nejkomplikovanější transakce dopadly úspěšně.

Due diligence pro kupujícího

Analyzujeme finanční a daňová rizika, respektive příležitosti s cílem vyhodnocení souladu s celkovou strategií a optimalizací smluvních a cenových podmínek vašeho projektu.

Poskytneme vám obchodně zaměřené, praktické a na míru šité poradenství potřebné ke zvládnutí výzev a specifik dané akvizice. Ve všech fázích úzce spolupracujeme s vaším týmem a ostatními poradci.

Náš tým vám pomůže například:

 • Vyhodnotit kvalitu prodávajícím poskytnutých dat a informací včetně relevance a konzistence jejich přípravy
 • Kvantifikovat upravenou (normalizovanou) ziskovost, čistý dluh a požadavek na čistý pracovní kapitál
 • Identifikovat finanční a daňová rizika související s transakcí: Analyzujeme cílovou daňovou pozici, vztah s daňovými orgány a jakékoli dopady transakce. Kromě toho ve spolupráci s právními poradci analyzujeme právní aspekty transakce (smlouvy, soudní spory, atd.)
 • Zhodnotit konzistenci prognóz:Posuzujeme podnikatelský plán oproti minulosti a vývoji v sektoru
 • Konzultací finančních a daňových ujednání ve smlouvách o akvizici (typicky Shareholding Purchase Agreement – SPA)
  • Podpoříme vás při návrhu a vyjednávání finančních či daňových ustanovení v akvizičních smlouvách
  • Zajistíme kontrolu obsahu prohlášení a záruk
  • Poradíme vám s mechanismem úpravy ceny
  • Poradíme vám s daňovou strukturou transakce

Bez ohledu na typ transakce se při provádění due diligence zaměřujeme na poskytování rad a podpory pro kvalifikované přijetí klíčových rozhodnutí a optimalizaci podmínek obchodu.

Vendor due diligence (Vendor assistance) pro prodávajícího

Zanalyzujeme hlavní oblasti rizik, určíme potenciální sporné body a připravíme váš podnik na proces prodeje.

Poskytneme vám komplexní na míru šitou podporu tak, aby projekt zamýšleného prodeje měl co největší šanci na úspěch. Úzce spolupracujeme s vašimi týmy a poradci, předvídáme potenciálně úzká místa a připravíme analýzy, které usnadní komunikace prodejního příběhu s potenciálními zájemci. 

Náš tým vám pomůže například: 

 • Získat nezávislý pohled na vaše podnikání: Shrnujeme specifika vašeho podnikání tak, aby je potenciální kupci snadno pochopili.
 • Předvídat problémy při vyjednávání a omezit jejich dopad: Identifikujeme hlavní oblasti potenciálních rizik a a doporučíme vám postup k minimalizaci jejich dopadu na prodejní cenu.
 • Poskytnout podporu kupujícímu pro zjednodušení procesu: Zájemcům předložíme zprávu o vendor due diligence, abychom jim usnadnili úvodní orientaci v oblastech financí a daní.
 • Zrychlit proces prodeje: Spoluurčujeme tempo procesu spolu s vámi a vaším týmem, přičemž stále dbáme na maximální důvěrnost transakce.
 • Omezit dopad projektu na každodenní chod firmy: Podpoříme vás během celé transakce díky účasti na organizaci data room a spolupráci s vašimi týmy v procesu otázek a odpovědí. 

Náš přístup k VDD je založen na optimalizaci procesu prodeje zajišťujícím plnou kontrolou nad procesem, zkrácení jeho délky při maximalizaci prodejní ceny.

Revize podnikatelského plánu

Provádíme finanční diagnostiku v kontextu specifických zadání. Například můžeme zkontrolovat použití prostředků investovaných do projektu, analyzovat nedostatečné výsledky v části portfolia nebo produkční jednotce a navrhnout řešení.

Zkontrolujeme váš podnikatelský plán a hlavní předpoklady při založení nové společnosti, zahájení nové činnosti nebo revizi strategických cílů.

Díky naší asistenci získáte nezávislé stanovisko finančního experta poskytující potřebné informace a zvyšující míru ujištění. 

Poradenství po provedení due diligence

Naše zkušené týmy vám kromě poradenství přímo během fáze due diligence pomohou s návrhem či vyjednáním ujednání ohledně mechanismu úpravy kupní ceny, respektive provedou kontrolu finanční závěrky k datu uzavření transakce či k datu pozdějšímu.

Uskutečníme podrobnou analýzu finanční výkonnosti a pozice po akvizici, abychom určili výsledek dle ujednání v SPA.

Dále vám poradíme s vhodnou strukturou transakce s hlediska daňového uspořádání.

Náš tým vám pomůže například:

 • Interpretovat a uplatnit doložky o úpravě ceny a další mechanismy při/po dokončení transakce uvedené v SPA
 • Připravit finanční informace po dokončení transakce včetně vytvoření návrhu počáteční rozvahy, harmonizace účetních zásad nebo porovnání skutečné vs. plánované výkonnosti

Naše nástroje a řešení

Naše týmy zodpovědné za transakční služby používají společný metodický rámec po celém světě a na míru šitý nástroj pro přípravu pro forma výkazů.

Naši lidé

Forvis Mazars zaměstnává tým proaktivních odborníků v 38 zemích celého světa, takže vám s projektem pomůžeme bez ohledu na to, kde nás potřebujete.

Žádost o nabídku

Naši experti