Oceňování a znalecká kancelář

Porozumění hodnoty klíčových obchodních rozhodnutí

Oceňování je nedílnou a významnou součástí mnoha procesů v rámci řízení vaší společnosti. Ať již se jedná o informační přínos v rámci akvizic nebo jiných podnikových kombinací, při změnách struktury skupiny nebo jako podklad pro získání externího financování, přináší přidanou hodnotu pro strategická rozhodnutí, která významně ovlivňují budoucí ekonomické zdraví a prosperitu vaší společnosti. V některých případech je nutnou součástí procesu, vyžadovanou legislativou.

Oceňování je však komplexní oblastí, která vyžaduje specializované dovednosti a zkušenosti. Náš tým odborníků má všechny předpoklady k tomu, aby  provedl  objektivní, komplexní a technicky i legislativně vyhovující ocenění, včetně souvisejícího poradenství v různých typech situací, například: 

 • Ocenění vyžadované korporátním právem (přeměny společností, převod jmění na hlavního společníka, transakce se spřízněnými osobami, nabídky převzetí, insolvenční řízení, atd.)
 • Ocenění pro potřeby finančních výkazů
 • Ocenění v kontextu akvizice
 • Ocenění podporující rozhodnutí v procesu získávání financování
 • Ocenění potřebné pro daňové účely 

Náš přístup

Ve společnosti Forvis Mazars víme, že každý klient je jiný, proto přistupujeme ke každému ocenění jako k projektu zohledňujícímu jak konkrétní požadavky a situaci daného klienta, tak kontext jak v rámci konkrétního odvětví, tak celkové makroekonomické situace.  Na základě analýzy těchto faktorů zvolíme vhodné metody ocenění. Naší komparativní výhodou je sektorová znalost založená na dlouholeté praxi a rovněž možnosti zapojení mezinárodních týmů.

Náš proces oceňování je objektivní a nezávislý, takže se na něj můžete spolehnout vy i jakékoliv třetí strany a naše výstupy je možno použít jak při obchodním vyjednávání, tak při komunikaci s orgány státní správy..

Naše týmy odpovědné za ocenění vám dodají expertní stanovisko v celé škále scénářů, například:

 • Určení ceny akvizice a výpočet hodnoty goodwill
 • Transakční ocenění při fúzích a rozděleních
 • Testování na snížení hodnoty („impairment“)
 • Kompenzace minoritních akcionářů při „squeeze out“
 • Fairness opinions dle zadání klienta
 • Restrukturalizace firemních aktiv
 • Ocenění nehmotných aktiv, nemovitostí, strojů a technologií, pohledávek a dalších majetkových položek
 • Ocenění uspokojení věřitelů v případě insolvence
 • Tvorba finančního modelu dle zadání klienta
 • Změny vlastnické struktury

Díky naším dlouholetým zkušenostem Forvis Mazars disponuje značným objemem informací a znalostí použitelných pro ocenění při různých typech transakcí. Dále využíváme v případě zájmu klienta externí odborné databáze jako například Mergermarket.

Jsme hrdým sponzorem a členem organizace International Valuations Standard Council, díky čemuž máme k dispozici aktuální informace o globálních událostech v oblasti oceňování.

Naši lidé

Naši odborníci na oceňování sídlí v 38 zemích na 5 kontinentech, takže vám rádi poskytneme pomoc s oceňováním bez ohledu na to, v jaké destinaci naše služby potřebujete.

Žádost o nabídku

Naši experti