Vyčlenění aktivit v souvislosti s transakcí

Maximalizujte tvorbu hodnoty prostřednictvím prodeje části svých podnikatelských aktivit.

V některých situacích je prodej části strategických divizí nejlepším rozhodnutím, které vlastník může učinit. Nejenže zajistíte, aby všechny aktivity odpovídaly vaší strategii, ale zvýšíte i hodnotu pro vlastníky ve finančním vyjádření.

Projekty typu divestice jsou komplexní a vyžadují zpravidla podporu expertů. Náš tým odborníků vám pomůže s vyčleněním aktivit i jejich odprodejem a zajistí, abyste dosáhli své dlouhodobé cíle.

Náš přístup

Náš tým odborníků s dlouholetou praxí podpoří váš záměr prodat nebo koupit obchodní divizi, která je součástí větší organizace, bez ohledu formální uspořádání (vnitropodnikové středisko vs. samostatná společnost).

Zanalyzujeme a zpracujeme finanční podklady tak, aby byly relevantní pro danou transakci. Náš tým vám pomůže například:

  • Identifikovat aktiva a závazky, které budou tvořit předmět transakce
  • Stanovit metodiku vyčlenění včetně alokace společných nákladů a použitých účetních zásad, respektive kvantifikovat úroveň ziskovosti reprezentativní pro obchodní divizi fungující jako samostatný subjekt
  • Připravit pro forma finanční výkazy a podpůrnou dokumentaci ve spolupráci s vašimi finančními a provozními týmy
  • Analyzovat dopad vyčlenění na cash flow současné mateřské organizace
  • Najít a kontaktovat potenciální kupce samostatného subjektu
  • Spolu s vašimi právními poradci definovat finanční klauzule smluvní dokumentace včetně smlouvy o prodeji, dohody o přechodném poskytování služeb, prohlášení a záruk prodávajícího či další dokumentace související s vyčleněním

Naši odborníci na transakce vám pomohou zorientovat se v často komplexních a na lidské zdroje náročných výzvách, kterým budete čelit v procesu vyčlenění nebo prodeje. Našim cílem je vždy maximalizace hodnoty pro klienta.

Díky rozsáhlým zkušenostem s vyčleněním aktivit a prodejem firmy vám poskytneme na míru šité poradenství v každé fázi prodejního procesu.

Naši lidé

Forvis Mazars disponuje specializovanými týmy odborníků v 38 zemích po celém světě, takže vám s projektem pomůžeme bez ohledu na to, v jaké destinaci nás potřebujete.

Žádost o nabídku

Naši experti