Mobilność w zrównoważonym świecie post-Covid

Pierwsza seria „Reinventing the wheel” koncentruje się na tym, czy ekosystem mobilności może zaoferować bezpieczniejsze opcje w świetle Covid-19 i bardziej zrównoważone rozwiązania w odpowiedzi na większe oczekiwania rządów i konsumentów dotyczące odpornych gospodarek o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Artykuły pozwalają lepiej zrozumieć przyszłość ekosystemu mobilności, rolę rządów i konsumentów oraz możliwości zrównoważonego rozwoju w sektorach motoryzacyjnym, logistycznym i lotniczym. Aby przeczytać artykuły z innej serii z udziałem ekspertów Mazars z całego świata, przejdź tutaj.

 

 

 

 

Contacts