Przygotowanie do sprzedaży biznesu

Sprzedaż własnego biznesu jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką może podjać właściciel. Ze względu na zainwestowany w rozwój biznesu czas, energię i pieniądze, należy upewnić się, kiedy jest najlepszy moment na otrzymanie maksymalnego zwrotu z inwestycji.

Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć przygotowywać swoją firmę do sprzedaży. Dzięki wdrożeniu kilku dobrych praktyk ostateczny proces sprzedaży będzie znacznie płynniejszy i zdecydowanie łatwiej będzie przedstawić nabywcy wartość biznesu.

Istnieją 4 główne obszary, dzięki którym firma będzie gotowa do sprzedaży:

1. Zidentyfikowanie problemów i uzupełnienie braków

Podczas przygotowywania biznesu do sprzedaży, należy przede wszystkim rozpoznać potencjalne znaki ostrzegawcze dla kupującego. Czy biznes nie polega za mocno na właścicielu – czy firma i kadra zarządzająca będzie w stanie kontynuować działalność i rozwijać się po jego ustąpieniu ze stanowiska? Czy posiadają Państwo sprawdzone i wiarygodne procesy sprzedaży? Czy regularnie monitorują Państwo kluczowe wskaźniki efektywności biznesu (KPI) i wiedzą Państwo, jak mierzyć je na tle najbliższych konkurentów?

Dobrze prowadzona i profesjonalnie zarządzana firma pomoże Państwu uczynić biznes atrakcyjniejszym dla nabywcy. Poświęcenie czasu na zidentyfikowanie problemów i uzupełnienie luk, zanim dojdzie do transakcji, z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do uzyskania lepszej ceny sprzedaży.

2. Dokumentowanie finansów – budowanie historii wokół finansów przedsiębiorstwa

Prowadzenie poprawnych sprawozdań finansowych na przestrzeni lat jest kluczowym czynnikiem budowania historii finansowej. Takie postępowanie zdecydowanie ułatwi potencjalnemu nabywcy zidentyfikować zależności i schematy dotyczące przeszłych wyników finansowych oraz przewidzieć przyszłe dochody. Prowadzenie historii finansowej zakłada przejrzystość istotnych informacji, takich jak kluczowi klienci oraz wskaźniki takie jak rentowność na klienta, które mogą wymagać szczegółowej analizy w wielu kanałach sprzedaży.

Dokładne prognozy sprzedaży oparte na solidnych danych i umożliwiające przedstawienie pewnych, stale rosnących zysków oraz możliwości rozwoju i potencjalnych przyszłych zysków, zwiększą wartość firmy. Pozwolą one również wyróżnić się na tle konkurencji i uzyskać wyższą cenę sprzedaży.

Dobre wyniki finansowe podczas badania due diligence oraz negocjacji dodatkowo zwiększą zaufanie potencjalnego nabywcy. Słabe finanse natomiast dostarczą złej opinii na temat Państwa działalności.

Wysoka jakość, zaktualizowane dane finansowe nie tylko wpływają na postrzeganie biznesu, ale również wzmacniają zdolność nabywcy do zapłacenia więcej za działalność oraz zaufania wynikom finansowym.

3. Wykorzystywanie danych dla zwiększenia wydajności

W toku działalności zebrali Państwo wiele istotnych danych. W związku z tym, zwiększenie wartości organizacji polega na umieszczeniu tych informacji w ustrukturyzowanym schemacie, aby umożliwić skuteczniejsze i szybsze podejmowanie decyzji. Należy zidentyfikować sposoby podniesienia produktywności lub innowacyjności poprzez mapowanie ponownie występujących oraz niepowtarzających się elementów i etapów łańcucha wartości, a następnie przyjrzeć się procesom, aby wyeliminować wszystko, co nie wnosi wartości dodanej.

Podejście “uszczuplone” do mapowania łańcucha wartości pozwoli dostarczyć potencjalnemu nabywcy bardziej przejrzysty, ogólny obraz prowadzonej przez Państwa działalności oraz wskazać obszary, w których można zwiększyć wydajność, wprowadzić innowacje, a z czasem poprawić rentowność.

4. Wycofanie się i poszukiwanie wsparcia

Przy sprzedaży biznesu ważne jest, aby skorzystać ze wsparcia merytorycznego. Mazars, jako doświadczona firma doradcza, pomoże Państwu przygotować działalność do sprzedaży, zmaksymalizować jej wartość i wesprzeć w przeprowadzeniu udanej transakcji. Może również zidentyfikować misję i wartości Państwa firmy, uzyskując w ten sposób lepsze zrozumienie kierunku komercyjnego.

Wycofanie się z biznesu, w który zainwestowali Państwo tak dużo czasu, pieniędzy i wysiłku jest trudne, jednak przyjęcie bardziej obiektywnego podejścia gwarantuje, że wszelkie kwestie podatkowe lub dotyczące dochodów, które mogą się pojawić, zostaną zidentyfikowane i rozwiązane przed sprzedażą. Oznacza to nie tylko zminimalizowanie ryzyka, ale ostatecznie pokazuje potencjalnemu nabywcy, że są Państwo zaangażowani i zorganizowani. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, szczególnie na etapie post due diligence, należy rozważyć ubezpieczenie oświadczeń i gwarancji.

Upewnienie się czy firma jest gotowa do sprzedaży jeszcze przed wprowadzeniem jej na rynek, dostarczy jasnego obrazu sytuacji oraz wzmocnienie kontroli wewnętrznej i procesów finansowych. Identyfikując braki i śledząc wyniki, można wykorzystać dane i zbudować historię biznesową, aby przyciągnąć potencjalnych nabywców.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Państwu zoptymalizować działalność biznesową oraz upewnić się, że Państwa biznes jest przygotowany na sprzedaż, pozostańmy w kontakcie (bezpośredni kontakt do naszych ekspertów znajduje się po prawej stronie).

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Forvis Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.