Jak podnieść wartość firmy poprzez wyjście z organizacji

Większość właścicieli firm rozumie znaczenie przygotowania się do wyjścia z organizacji, ale często, w związku z bieżącą działalnością, nie poświęca na to odpowiedniej ilości czasu.

Brak czasu na przygotowanie wyjścia może się bezpośrednio przełożyć na wartość przedsiębiorstwa. Aby mieć pewność, że wartość biznesu nie zmieni się, albo nawet wzrośnie, należy opracować strategię wyjścia z biznesu.

Poniżej umieszczamy kilka punktów, które naszym zdaniem należy wziąć pod uwagę, planując strategię wyjścia:

1. Podsumowanie celów osobistych

Być może rozpoczynali Państwo działalność biznesową zgodnie ze swoim ówczesnym stylem życia, ale czy sprawy mają się tak samo 10 lub 20 lat później? Inne cele mogły przyświecać Państwa działalności kiedyś, a inne obecnie. Być może planują Państwo ukierunkować swój biznes na rozwój w przyszłości lub przygotować firmę do przekazania następnym pokoleniom.

Ta zmienna dynamika uwarunkuje sposób ograniczenia ryzyka biznesowego. W zależności od oczekiwanych rezultatów, można na przykład wejść w posiadanie gotówki i wycofać się z codziennej działalności przed całkowitym odejściem z firmy, "uwalniając  się od ryzyka”, na jakie majątek rodzinny będzie wystawiony w przyszłości. W ostatecznym rozrachunku  wszelkie decyzje dotyczące sukcesji powinny być podjęte zgodnie z osobistymi celami.

2. Zastanów się jak przekształcić biznes od wewnątrz

Jako właściciel zidentyfikuj główne role w firmie i określ sposoby osiągnięcia firmowych celów. Ten sposób łatwiej będzie zaplanować udaną sukcesję firmy.

Należy powołać i przygotować do pracy kolejnych liderów w firmie, którzy przyczynią się do jej rozwoju i rozpoznają ewentualne braki. Bez względu na to, jaki sposób przekazania biznesu Państwo wybiorą, dobrze przygotowani menedżerowie ostatecznie przyczynią się do podniesienia wartości biznesu i ułatwią sukcesję. Ważne jest, aby osoby na wyższych stanowiskach zaczęły wcześniej przekazywać swoją wiedzę i kluczowe kontakty swoim następcom, aby know-how został w firmie po opuszczeniu jej przez wyższe kierownictwo.

Uwzględnianie potencjalnych następców przy podejmowaniu kluczowych decyzji i planowaniu sprawi, że zaangażują się oni w działalność firmy, a ich wizja będzie zgodna z wizją przedsiębiorstwa. Opracowanie odpowiednich systemów wynagrodzeń uwzględniających dodatkowe obowiązki pomoże zatrzymać kluczowych pracowników.

3. Poznaj wszystkie dostępne opcje

Sukcesja przedsiębiorstwa może być natychmiastowa (np. poprzez sprzedaż firmy konkurencji), fazowa (poprzez opcje wykupów) albo stopniowa (rozłożona w dłuższym czasie). Każda z powyższych opcji daje możliwość osiągnięcia celów osobistych, np. maksymalizacji wartości biznesu, zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, utworzenia rodzinnej spuścizny oraz uwzględnia zarówno kwestie pokoleniowe, jak i handlowe czy podatkowe. 

Poruszanie się po wszystkich tych obszarach będzie najprawdopodobniej wymagało współpracy z zewnętrznymi ekspertami, którzy pomogą ukształtować wstępne plany. I tak na przykład dążenie do efektywnego środowiska podatkowego może napotkać takie przeszkody jak złożony charakter oraz ingerencja ekonomiczno-gospodarcza w obowiązujące przepisy. Współpraca z zaufanymi partnerami biznesowymi da Państwu możliwość oceny pełnego zakresu możliwości oraz skorzystania z odpowiednich ulg podatkowych w trakcie sukcesji.

4. Prognozy finansowe

Pomocne przy kształtowaniu planów sukcesji może okazać się zrozumienie trendów w zakresie zysków i przyszłych możliwości rozwoju firmy, a także leżącej u ich podstaw dynamiki rynku. Opracowanie solidnych prognoz pomoże ocenić wpływ poszczególnych czynników na biznes, w tym na identyfikację szans i zagrożeń.

Świadomość poziomu środków finansowych, które można uzyskać z firmy lub które da się dla niej pozyskać, jest przydatna przy rozważaniu osobistych celów właściciela oraz jego wymagań dotyczących kształtowania wartości biznesu. Dodatkowo, silny zespół zarządzający przyczyni się do wzrostu chęci inwestowania interesariuszy w biznes.

5. Potraktuj to osobiście

Właściciele zawsze powinni pamiętać o tym, że przy przekazywaniu działalności muszą wziąć pod uwagę siebie. Wysoka wartość osobista, często związana z działalnością prowadzoną przez nich od zawsze sprawia, że właściciele powinni szczególnie rozważyć sposób, w jaki decyzje dotyczące sukcesji wpłyną na ich przyszłą sytuację. Jakie zatem będą Państwa kolejne kroki? Odejdą Państwo całkowicie, żeby spędzać czas na podróżowaniu czy jednak przewidują Państwo choć niewielkie zaangażowanie się w biznes, nawet na emeryturze?

Sukcesja działalności to proces, którego właściciele firm na ogół doświadczają tylko raz. Nasi eksperci współpracowali z wieloma przedsiębiorstwami, sprawnie przeprowadzając je przez ten proces, a jednocześnie dbając o to, by właściciel firmy osiągnął osobiste cele związane z jego przyszłością.

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz bądź bezpośrednio z naszym ekspertem, aby dowiedzieć się, jak stworzyć najlepszy plan sukcesji.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Forvis Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.

Chcesz wiedzieć więcej?