Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania polskiego sektora nieruchomości, Forvis Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostarczanie rzetelnej informacji finansowej 

 • Audyt prawny
  • Badanie roczne
  • Przegląd rozliczeń z pośrednikami
  • Badanie sprawozdań i danych finansowych pro forma
  • Analiza skomplikowanych sytuacji księgowych
 • Audyt na zlecenie
  • Wsparcie w procesach transakcyjnych (zakup, sprzedaż, wynajem);
  • Sporządzenie sprawozdań pro forma, czy wymaganych raportów finansowych;
  • Obsługa księgowa w transakcjach (w zakresie finansowania, outsourcingu)
  • Dostosowanie sprawozdania finansowego do standardów MSSF/US GAAP
  • Sporządzenie i przegląd wydzielonych sprawozdań finansowych
  • Opracowanie podręczników zasad rachunkowości
 • Normy i standardy
  • Aktualne informacje na temat zmian w przepisach
  • Analiza nowych wytycznych i ich wpływu na Państwa organizację
  • Szkolenia
  • Wsparcie w sporządzaniu sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej
  • Prognozowanie

Ulepszanie strategii 

 • Finanse przedsiębiorstwa
  • Realizacja i optymalizacja rozwiązań prawnych, podatkowych i finansowych
  • Wsparcie w poszukiwaniu potencjalnych partnerów finansowych i inwestorów oraz/lub pozyskiwanie nieruchomości w ramach rozwoju lokalnego i międzynarodowego. 
  • Strategia finansowania i inżynieria finansowa
 • Usługi transakcyjne
  • Due diligence finansowe (po stronie nabywcy/sprzedawcy)
  • Due diligence podatkowe (po stronie nabywcy/sprzedawcy)
 • Wycena
  • Wiedza fachowa w dziedzinie nieruchomości (wycena nieruchomości)
  • Wycena udziałów spółki nieruchomościowej 

Optymalizacja wyników finansowych 

 • Doradztwo i wsparcie księgowe
  • Specjalistyczna wiedza księgowa
  • Outsourcing procesów biznesowych (BPO) i centra usług wspólnych (SSC)
  • Konsolidacja i sprawozdawczość
  • Usługi księgowe i rozwiązania awaryjne
  • Księgowość śledcza, dochodzenie oszustw i usługi wsparcia w sporach
 • Audyt systemów IT i wdrożenie
  • Wdrożenie systemów IT (diagnoza IT, wsparcie w wyborze rozwiązań IT i wdrożenie systemów informatycznych)
  • Badanie systemów informatycznych (kontrola bezpieczeństwa, przegląd procedur obsługi IT, ocena projektów IT, ocena struktury IT)
  • Kontrola transakcji IT (z naszymi narzędziami SCAN-D)
 • Usługi podatkowe
  • Międzynarodowe podatki (usługi w zakresie cen transferowych, podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek pośredni, podatek lokalny, doradztwo podatkowe i spory podatkowe)
  • Konsolidacja (zarządzanie efektywną stopą podatku, optymalizacja aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego)
  • OPCI: obliczenie zobowiązań podatkowych

Wzmocnienie kontroli wewnętrznej

 • Optymalizacja procedur kontroli wewnętrznej
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej
  • Sprawozdawczość dotycząca wyników kontroli wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
 • Ocena dostawców usług
  • Przegląd kontraktów menedżerskich i zgodności dostawy
  • Ocena kontroli wewnętrznej dostawców usług
  • Ocena interfejsów między dostawcami usług /klientem

Wyślij zapytanie ofertowe