Michał Majewski Partner, Audyt i usługi atestacyjne

Michał Majewski

Michał Majewski jest odpowiedzialny za prowadzenie oraz nadzorowanie projektów z zakresu audytu ustawowego, audytu dochodzeniowego, a także analizy systemów kontroli wewnętrznej. Wielokrotnie brał udział w projektach typu due diligence na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów działających w sektorze handlu i dóbr konsumenckich, motoryzacyjnym, technologicznym, telekomunikacyjnym i medialnym. Jego praktyka zawodowa obejmuje także audyt spółek publicznych oraz spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Michał zdobywał w spółce RSM Hemmelrath Audyt. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego jako magister ekonomii. Ponadto posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.