Finanse przedsiębiorstwa oraz fuzje i przejęcia (M&A)

Spersonalizowane doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców

W Forvis Mazars doradzamy dużym grupom kapitałowym, prywatnym firmom, przedsiębiorcom i inwestorom w sprawie przejmowania i sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy i restrukturyzacji zadłużenia. Nasze zespoły mają ogromne doświadczenie w wielu sektorach i transakcjach różnej wielkości. Nasz w pełni zintegrowany międzynarodowy zespół pozwala nam stworzyć zespoły projektowe, które mają konkretne doświadczenie w danej kwestii i potrafią zapewnić, że Państwa projekt zakończy się sukcesem. Dzięki obecności w ponad 90 krajach i terytoriach na świecie, nasi eksperci w dziedzinie finansów korporacyjnych mogą pomóc Państwu skontaktować się z podmiotami do przejęcia, nabywcami i podmiotami finansującymi transakcje z całego świata.

Proces M&A wymaga delikatności, czasu i złożonych decyzji. Potrzebna jest nie tylko właściwa strategia, ale również odpowiedni doradcy, którzy zagwarantują dobre zarządzanie transakcją i tworzenie wartości dla udziałowców i szerszej grupy interesariuszy.  

Możemy zapewnić Państwu wsparcie i fachowe doradztwo przez cały proces M&A oraz w zakresie wynikających z niego kwestii strategicznych. 

Sprzedaż firmy 

Pomożemy Państwu osiągnąć maksymalną wartość dla Państwa firmy. Bez względu na to, czy sprzedają Państwo firmę, którą Państwo sami założyli i zbudowali, czy zbywają Państwo aktywa w portfelu, będziemy z Państwem współpracować, by znaleźć rozwiązanie dopasowane do Państwa i Państwa firmy, uwzględniając poufny charakter decyzji o sprzedaży firmy. Wspieramy Państwa w następujących sprawach: 

 • przygotowanie firmy do sprzedaży i współpraca z Państwem w celu ustalenia najlepszej strategii i harmonogramu przed rozpoczęciem całego procesu;  
 • sporządzenie memorandów informacyjnych, prospektów reklamowych, modeli finansowych, biznes planów i innych dokumentów dla przyszłych nabywców; 
 • określenie i wyszukanie potencjalnych nabywców w dowolnej lokalizacji; 
 • analiza, ocena i negocjowanie ofert, aby osiągnąć Państwa cele i maksymalizować wartość; 
 • zarządzanie projektowe Państwa procesem sprzedaży aż do jego zakończenia, gwarantując minimalne zakłócenia w codziennej działalności;  
 • kontakt z doradcami prawnymi w celu zapewnienia, że warunki dokumentów prawnych są optymalne. 

Ostatecznie decyzja o sprzedaży Państwa firmy będzie jedną z najbardziej istotnych decyzji w Państwa życiu zawodowym, jeśli prowadzą Państwo działalność lub kluczowym zadaniem, jeśli pracują Państwo w firmie. Zagwarantujemy Państwu praktyczne, dokładne doradztwo na najwyższym poziomie merytorycznym na każdym etapie procesu w celu zwiększenia wartości dla firmy.

Pozyskiwanie funduszy

Możemy wesprzeć Państwa w określeniu i wycenie Państwa potrzeb finansowych, określeniu odpowiednich struktur (kapitał własny, finansowanie dłużne, finansowanie typu mezzanine itp.) i wyszukaniu odpowiednich partnerów biznesowych. 

Oprócz pozyskiwania funduszy przez sprzedaż akcji lub podwyższenie kapitału, proponujemy również kompleksowe usługi doradztwa w zakresie zadłużenia.  

Wykup

Doradzamy udziałowcom i menadżerom w dziedzinie restrukturyzacji kapitału w transakcjach wykupu menedżerskiego (ang. MBO, „Management Buy-Out”) i wykupu lewarowanego (ang. LBO, „Leverage Buy-Out”) zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi partnerami finansowymi. Doradzamy w zakresie:

 • projektowania odpowiedniej struktury kapitałowej (kwota planowanego zadłużenia względem kwoty kapitału własnego); 
 • negocjowania warunków z dostawcami finansowania kapitałowego, obligacji i finansowania dłużnego; 
 • wyszukania i zabezpieczenia partnera finansowego, który wesprze Państwa plany i strategię;  
 • wdrożenia struktury zarządzania mającej na celu realizację celów i oczekiwań zarządu oraz Państwa nowego partnera finansowego; 
 • strukturyzacji i negocjowania pakietu menedżerskiego i umowy wspólników zgodnie ze strategią rozwoju. 

Przejęcia i wzrost zewnętrzny

Wspieramy duże krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe, firmy prywatne i inwestorów finansowych w ich projektach przejęć i wzrostu zewnętrznego. 

Opracowanie strategii przejęcia może okazać się skomplikowane, wymagające czasu i środków, nawet jeśli mają Państwo zespoły M&A w firmie. W Forvis Mazars wspieramy Państwa na każdym etapie procesu przejęcia:

 • opracowanie strategii przejęcia i stworzenie karty wyników do oceny potencjalnie przejmowanych spółek; 
 • przegląd rynku w celu wyszukania spółek do przejęcia; 
 • umiejętne skontaktowanie się ze spółką w dowolnej lokalizacji i rozpoczęcie rozmów; 
 • wstępna analiza uzyskanych informacji; 
 • wycena i ocena potencjalnych synergii; 
 • przygotowanie i negocjowanie oferty ze spółkami do przejęcia; 
 • zarządzanie projektowe procesem przejęcia aż do jego zakończenia, gwarantujące minimalne zakłócenia w codziennej działalności; 
 • kontaktowanie się z innymi doradcami, m.in. dostawcami due diligence, doradcami prawnymi i sprzedawcami. 

Jeżeli przejęcie jest prawidłowo przeprowadzone, może pobudzić wzrost i znacznie zwiększyć wartość dla udziałowców. Nasz globalny zespół ekspertów będzie Państwu towarzyszył w przeprowadzaniu strategii przejęcia w najbardziej skuteczny sposób. 

Ponadto posiadamy również zespół specjalizujący się w integracji po fuzji, który może Państwu pomóc po zakończeniu transakcji. 

Nasze narzędzia i rozwiązania 

Forvis Mazars opracował własną autorską platformę w celu dzielenia się informacjami na temat transakcji i sytuacji rynkowej oraz współpracy przy okazjach transakcyjnych z naszymi zespołami ds. finansów korporacyjnych w ponad 30 krajach. 

Dzięki tej platformie mogą Państwo skorzystać z najlepszych praktyk naszego międzynarodowego zespołu ekspertów bez względu na lokalizację. 

Nasi pracownicy

Forvis Mazars korzysta z wiedzy ponad 250 specjalistów w dziedzinie finansów korporacyjnych i M&A w ponad 30 krajach. 

Kontakt